Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

IndustriAll European Trade Union jest federacją niezależnych i demokratycznych związków zawodowych reprezentujących pracowników fizycznych i niefizycznych w sektorach: metalowym, chemicznym, energetycznym, wydobywczym, tekstylnym, odzieżowym i obuwniczym oraz branżach powiązanych. Mowa o 7 milionach pracujących mężczyzn i kobiet zrzeszonych w 177 krajowych organizacjach związkowych w 38 krajach europejskich. Ponadto industriAll ETU jest członkiem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) i partnerem IndustriALL Global Union. Działa wspólnie, aby połączyć i zoptymalizować siłę i komplementarność, aby lepiej chronić i zwiększać prawa pracowników w naszych branżach i sektorach.

Europejska Federacja Związków Zawodowych industriAll ma na celu wypracowanie, wspólnie z organizacjami stowarzyszonymi, poglądów i stanowisk w celu stworzenia skutecznych strategii obrony gospodarczych, społecznych i kulturalnych interesów pracowników w reprezentowanych branżach w oparciu o solidarność, wzajemny szacunek i wspólne zasady.
IndustriAll opowiada się za gruntownymi reformami społecznymi, wzmocnieniem demokracji i promowaniem postępu gospodarczego i społecznego w Europie. Wspiera zintegrowaną Europę bez granic, ze wspólnymi normami społecznymi, wysokim poziomem ochrony socjalnej oraz zaangażowaniem pracowników i przedstawicieli związków zawodowych.

IndustriAll został ustanowiony w celu zorganizowania i zwiększenia zbiorowej siły pracowniczej w Europie, w celu obrony swoich praw i realizacji wspólnych celów w odniesieniu do przedsiębiorstw i państw, w tym celu działa na rzecz przyspieszenia koordynacji i rozwoju układów zbiorowych, stosunków przemysłowych i polityki społecznej. IndustriAll chce być potężnym graczem na europejskiej arenie politycznej w stosunku do europejskich firm, europejskich branż, stowarzyszeń pracodawców i instytucji europejskich.

Przewodniczącym organizacji jest Michael Vassiliadis
Sekretarzem Generalnym jest Luc Triangle

Siedziba industriAll European Trade Union w Brukseli

industriAll European Trade Union
Bd roi Albert II, 5

1210 Brussels
Belgium

http://www.industriall-europe.eu