Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Władze

Zgodnie z § 14. Regulaminu wewnętrznego Krajowego Sekretariatu Metalowców władzami Sekretariatu są:

  • Kongres Sekretariatu – władza stanowiąca,
  • Rada Sekretariatu – władza wykonawcza,
  • Komisja Rewizyjna – władza kontrolna.

Kadencja władz Sekretariatu trwa cztery lata.

Delegaci na Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców w kadencji 2018-2022

 

Rada Sekretariatu

Szozda Bogdan                            Przewodniczący
Calińska-Mayer Małgorzata   członkini Prezydium
Gębara Andrzej                           członek Prezydium
Głowacki Stanisław                   Z-ca Przewodniczącego
Jakim Roman                              członek Prezydium
Karol Andrzej                              Z-ca Przewodniczącego – Sekretarz
Kościelny Waldemar                Z-ca Przewodniczącego – Skarbnik
Pietrzykowski Grzegorz          Z-ca Przewodniczącego
Piórek Mirosław                        członek Prezydium
Rzepecki Przemysław              członek Prezydium
Żmuda Krzysztof                       członek Prezydium
Bryl Adam
Kokoszka Marian
Kołodziejczyk Stanisław
Krasuski Wojciech
Król Mariusz
Kuchta Andrzej
Lewandowski Wiesław Janusz
Nowak Mirosław
Olbryś Piotr
Różyc Mariola
Szostak Henryk
Szpunar Paweł

Komisja Rewizyjna Sekretariatu

Kuzimski Roman   Przewodniczący
Chmiel Dariusz
Goliszewski Zdzisław
Grzesik Józef
Orzeł Paweł
Ratajczyk Adam
Wilczyńska Dorota