Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Luka w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn – Koniec z tajemnicą

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych rozpoczyna kampanię Gender Pay Gap – End the Secrecy/ Luka w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn -„Koniec z tajemnicą” od akcji teatralnej. IndustriAll Europe z zadowoleniem przyjmuje i wspiera tę kampanię tak bliską podkampanii kobiet w ramach Together at work.

Według EKZZ ogólna różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn wynosi szokujące 40% w całej UE. Gdyby kobiety otrzymywały takie same wynagrodzenie jak mężczyźni, wskaźnik ubóstwa wśród pracujących kobiet mógłby być zmniejszony o połowę, a 2,5 miliona dzieci wyszłoby z ubóstwa.

Europejskie związki zawodowe są przekonane, że większa otwartość w zakresie płac i nierówności płacowych stworzyłaby podstawę dla równości wynagrodzeń. Dlatego EKZZ i stowarzyszone związki zawodowe wzywają do „zniesienia tajemnicy” w odniesieniu do różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn i rozpoczęły kampanię europejską.

Żądania EKZZ odnośnie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć zostały opublikowane w broszurze internetowej i obejmują:
– klauzule dotyczące zakazu zachowania tajemnicy płacowej w umowach
– obowiązkowe roczne audyty płac (w tym wszystkich premii) połączone z karami pieniężnymi za nieprzestrzeganie przepisów
– prawo pracowników do żądania danych o wynagrodzeniach kolegów, w tym informacji o wynagrodzeniach ze względu na płeć
– wsparcie negocjacji zbiorowych jako najlepszego sposobu na wyeliminowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn
– powstrzymanie pracodawców przed ukrywaniem się za prywatnością, ochroną danych lub obciążeniami administracyjnymi

Europejska federacja przemysłowa industriAll Europe w pełni popiera kampanię EKZZ „Koniec z tajemnicą”. Luc Triangle: „Kładziemy nacisk na negocjacje zbiorowe, jako najlepszego sposobu na wyeliminowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Kampania EKZZ wzmacnia przesłanie naszej własnej podkampanii na rzecz kobiet, która trwa od 10 lutego do 8 marca”.

Podkampania kobiety jako pracownicy jest częścią kampanii industriAll Europe „Together at work” i pokazuje, że „miejsce kobiety jest przy stole negocjacyjnym”, gdzie może uzyskać lepsze warunki pracy i płacy dla swoich kolegów.

Dzisiejsza akcja teatralna pod siedzibą Komisji Europejskiej była dużą atrakcją wizualną kampanii EKZZ „Koniec z tajemnicą” odnośnie wynagrodzeń.

BP

źródło: https://news.industriall-europe.eu

czytaj również http://www.solidarnosc.org.pl