Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Sukces hutników KGHM

04 lutego, na trzecim z kolei posiedzeniu negocjacyjnym stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w sprawie ustalenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w 2021 roku oraz ws. protokołu dodatkowego nr 25 Zarząd, reprezentowany przez Dyrektorów KGHM przyjął przedstawioną przez Związki Zawodowe propozycję wzrostu stawek osobistego zaszeregowania o 5,2% czytamy w komunikacie Regionalnej Sekcji Hutniczo – Przetwórczej Miedzi NSZZ „Solidarność”.
Ponadto Protokół dodatkowy nr 25 do ZUZP zawiera:
– Przeszeregowania w Oddziałach w ilości nie mniejszej niż 15% w tym, 10% przeszeregowań uruchomione od kwietnia 2021r.
– Zwiększenie podstawy naliczania dodatków za pracę w porze nocnej, jako stawki wynikającej z XII kategorii od 1 stycznia
– Zmiana w zasadach wypłaty z okazji Dnia Hutnika – rozszerzenie uprawnionych o pracowników powyżej 1 roku do 5 lat pracy (inicjatywa zgłoszona przez Regionalną Sekcję Hutniczo – Przetwórczą Miedzi NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Hucie Miedzi Głogów)

17 Karta Hutnika