Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Stop opóźnieniom! Stop przemocy!

CZWARTEK, 25 LISTOPADA 2021 R.
Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Tylko dwa kraje europejskie ratyfikowały Konwencję MOP nr 190 „Konwencja dotycząca eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy”: Grecja i Włochy.

Judith Kirton-Darling, Zastępca Sekretarza Generalnego industriAll Europe: „Dwa kraje podpisujące Konwencję MOP nr 190 to początek i krok naprzód. Wzywamy wszystkie inne państwa do pójścia w ich ślady.”

Jednocześnie ważne inicjatywy polityczne utknęły w martwym punkcie. Na poziomie Unii Europejskiej propozycje dotyczące zapobiegania i walki ze „szczególnymi formami przemocy ze względu na płeć” zniknęły z agendy Komisji Europejskiej.

Judith Kirton-Darling: „Jest to frustrujące i nie do zaakceptowania. IndustriAll Europe oczekuje od Komisji Europejskiej skutecznej polityki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Zwracamy się też do Unii Europejskiej o przyspieszenie przystąpienia do Konwencji Stambulskiej.”

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Stambulska) jest pierwszym prawnie wiążącym międzynarodowym instrumentem w tej dziedzinie na poziomie międzynarodowym.

Judith Kirton-Darling: „Przemoc wobec kobiet i dziewcząt nasiliła się od początku pandemii COVID-19. W niektórych państwach członkowskich UE odnotowuje się najwyższe wskaźniki zabójstw kobiet od lat, a nawet od dziesięcioleci. Naprawdę nie mamy czasu do stracenia!”

relacja prasowa EKZZ

https://news.industriall-europe.eu
bp