Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

posiedzenie SSDC Steel

Europejski sektor stalowy i hutnicy stoją w obliczu trzech ogromnych kryzysów – energetycznego, surowcowego i kosztów utrzymania. Powaga sytuacji skłoniła europejskich partnerów społecznych sektora stalowego, industriAll European Trade Union i EUROFER, do wydania wspólnego oświadczenia zawierającego pilne żądania mające na celu uchronienie tego kluczowego sektora oraz tysięcy bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy.

Kryzys energetyczny i surowcowy, nasilony przez bezprawną inwazję Rosji na Ukrainę i późniejsze sankcje UE drastycznie wpłynął na europejski sektor stalowy. Sektor ten już wcześniej zmagał się z zakłóceniami w handlu światowym, a nieuczciwa pomoc publiczna prowadziła do globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych i dumpingu taniej stali na rynku UE. Kryzys energetyczny i surowcowy prowadzi do jeszcze bardziej nieuczciwej konkurencji, której skutki są znacznie silniejsze w Europie, niż w innych regionach produkujących stal. Koszty energii, około siedem razy wyższe niż przed kryzysem, są znacznie wyższe w Europie, niż w innych regionach produkujących stal. Zakłócenia lub zaprzestanie tradycyjnych dostaw surowców z Rosji i Ukrainy, takich jak ruda żelaza, zmusza przedsiębiorstwa europejskie do zaopatrywania się w innych krajach po znacznie wyższych kosztach.

Głębokie skutki są już widoczne. ArcelorMittal spowolnił produkcję w swoim zakładzie w Hamburgu w Niemczech. W czwartym kwartale tego roku produkcja zostanie całkowicie wstrzymana w tym sztandarowym miejscu produkcji stali niskowęglowej. W Dunaferr na Węgrzech zamknięto drugi wielki piec z powodu trudności z dostępem do surowców. Z zakładem tym związanych jest około 4 tys. pracowników. Producent stali nierdzewnej Aperam (Genk, Belgia) wstrzymał produkcję tego lata i jeszcze jej nie wznowił, pozostawiając 1250 pracowników na tymczasowych urlopach.

Judith Kirton-Darling, zastępca sekretarza generalnego w industriAll Europa powiedziała:

„Przesłanie zarówno ze strony przemysłu stalowego, jak i jego pracowników jest jasne: potrzebujemy pilnych działań w celu zabezpieczenia sektora w Europie. Obejmuje to krótkoterminowe rozwiązania awaryjne, które ograniczą koszty i ceny gazu i energii elektrycznej, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo dostaw. Potrzebujemy ciągłych inwestycji zarówno w huty, jak i w pracowników, a także ram regulacyjnych, które pozwolą zbudować wiodące rynki stali ekologicznej. Stal jest niezbędna dla europejskiej gospodarki i musimy zapobiec przenoszeniu przedsiębiorstw i miejsc pracy do regionów o mniej rygorystycznej polityce klimatycznej.

Wspólne oświadczenie jest następstwem apelu industriAll Europa o podjęcie działań mających na celu zapobieżenie sytuacji, w której pracownicy przemysłu padną ofiarą kryzysu energetycznego. Podkreśla ono również ogromną presję na płace, erozję siły nabywczej i wzrost ubóstwa wśród pracowników z powodu gwałtownie rosnącej inflacji.

Judith Kirton-Darling, dodała:

„Dialog społeczny nigdy nie był ważniejszy. W czasach kryzysu pracownicy i pracodawcy muszą się spotkać i porozmawiać o tym, jak przetrwać kryzys. Pracownicy muszą być informowani, należy się z nimi konsultować, a poszanowanie dialogu społecznego znajduje się na szczycie wspólnej listy żądań.

Fundusze UE są niezbędne do wspierania krajowych programów pracy krótkoterminowej. Dlatego też związki zawodowe wzywają do wprowadzenia programu SURE 2.0. Musimy utrzymać firmy na rynku, nalegamy jednak, aby wszelkie finansowanie publiczne było silnie uwarunkowane społecznie.

„Będziemy nadal współpracować z naszymi partnerami społecznymi i decydentami, aby zapobiec pominięciu europejskich pracowników. Stal potrzebuje Europy, a Europa potrzebuje stali!

https://news.industriall-europe.eu

W posiedzeniu SSDC Steel udział wzięli przedstawiciele Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” Andrzej Karol i Andrzej Gębara.