Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

IndustriALL Global Union wezwał organizacje stowarzyszone do podjęcia działań 25 listopada, w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.
Nasza mobilizacja ma kluczowe znaczenie w kontekście wybuchu epidemii Covid 19 i spowolnienia gospodarczego, które pogłębiają nierówności i powodują wzrost przemocy na tle płciowym.

Związki zawodowe muszą bez żadnych dwuznaczności potępić przemoc i molestowanie kobiet i okazać determinację w zwalczaniu tej plagi.
W tegorocznym Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet IndustriALL kładzie szczególny nacisk na zwalczanie przemocy domowej.

Jeszcze przed pandemią przemoc domowa wobec kobiet była niepokojąco wysoka, a według WHO prawie 30% kobiet na całym świecie zostało dotkniętych tą forma przemocy. Wraz z COVID-19 nastąpił wzrost zgłaszanych przypadków przemocy domowej, w niektórych krajach aż o 40%.

Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, to problem strukturalny i społeczny. Chociaż przemoc domowa zaczyna się w rodzinie, może mieć wpływ na świat pracy. Wiele podmiotów stowarzyszonych IndustriALL podjęło kroki w celu przeciwdziałania przemocy domowej edukując i podnosząc świadomość swoich członków, wspierając ofiary przemocy domowej wśród swoich członków oraz negocjując z pracodawcami odpowiednie środki dla ofiar i osób, które jej doświadczyły.

Prosimy o podzielenie się z IndustriALL wszystkimi dobrymi przykładami, wysyłając informacje na adres aseby@industriall-union.orgpress@industriall-union.org , abyśmy mogli udostępniać je w mediach społecznościowych.

Konwencja MOP 190 i Zalecenie 206 uznają, że przemoc domowa może wpływać na zatrudnienie oraz zdrowie i bezpieczeństwo. Stwierdza, że rządy, a także organizacje pracodawców i pracowników mogą pomóc w rozpoznawaniu i reagowaniu na skutki przemocy domowej. Nowe instrumenty uznają również rolę, jaką mogą odegrać rokowania zbiorowe na wszystkich poziomach w łagodzeniu skutków przemocy domowej w świecie pracy. WYKORZYSTAJMY TERAZ ILO C190!
C190 – Może zmienić życie!

Musimy zintensyfikować kampanię związkową na rzecz jej ratyfikacji. Ulotka z plakatami graficznymi oraz film z kampanii dostępne są: http://www.industriall-union.org/ilo-convention-190-on-violence-and-harassment-in-the-world-of-work.

Poinformuj nas, co zrobi Twój związek 25 listopada. Możesz również dołączyć do naszej grupy IndustriALL Women na Facebooku i zdać relację ze swoich działań lub wysłać zdjęcia na adres aseby@industriall-union.org i press@industriall-union.org . Prosimy o używanie hashtagów #ALLWomen #ITCANCHANGELIVES # C190 w mediach społecznościowych.

ZWIĄZKI MÓWIĄ NIE PRZEMOCY WOBEC KOBIET!

https://www.youtube.com