Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Pracownicy przemysłu wzywają decydentów do działania:

Niech dobre miejsca pracy w przemyśle staną się Państwa kompasem w transformacji przemysłowej!

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. odbywają się w kluczowym momencie dla pracowników przemysłu w Europie.

Europejski przemysł i pracownicy zmagają się z wieloma kryzysami: następstwami pandemii, zakłóceniami w łańcuchu dostaw, wojną oraz kryzysem energetycznym i kosztami utrzymania. Skrajna prawica jest w natarciu.

Pracownicy niepokoją się o swoje miejsca pracy, płace i warunki pracy. Mają coraz mniejszy udział w zyskach ekonomicznych, podczas gdy zyski rosną. Cyfryzacja, dekarbonizacja i globalne napięcia gospodarcze stanowią wyzwanie.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest sprawą pilną, ale pracownicy potrzebują większego wsparcia, by poradzić sobie z głębokimi zmianami i dostosować się do nowych miejsc pracy.

Deregulacja i nowe przepisy finansowe UE grożą pogorszeniem sytuacji i mogą prowadzić do polityki oszczędnościowej. Stoimy w obliczu sytuacji, w której agresywna deregulacja i tania konkurencja grożą osłabieniem przemysłu i pogłębieniem nierówności społecznych i gospodarczych.

Ale jest inna droga!

IndustriAll Europe wzywa do opracowania proaktywnego europejskiego planu przemysłowego mającego na celu tworzenie dobrych miejsc pracy w przemyśle. Planu opartego na inwestycjach, solidarności, wysokiej jakości miejscach pracy i innowacjach, zgodnego z naszymi zobowiązaniami klimatycznymi.

Proponujemy osiem kluczowych rozwiązań, dzięki którym plan ten stanie się rzeczywistością.

1. Praworządność musi oznaczać poszanowanie praw pracowników i związków zawodowych
2. Polityka musi kierować się kompasem dobrych miejsc pracy
3. Szkolenia na rzecz bezpieczeństwa zatrudnienia
3. Prawdziwy program inwestycji przemysłowych dla wszystkich regionów, a nie czeki in blanco
4. Prawo do energii dla wszystkich, w domu i w pracy
5. Równe warunki działania na arenie międzynarodowej, oparte na dobrych miejscach pracy w całym łańcuchu dostaw.
6. Spójność polityki na rzecz dekarbonizacji i gospodarki o obiegu zamkniętym bez dezindustrializacji
7. Nic o nas, bez nas!