Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Poparcie industriAll Europa dla zwolnionego Przewodniczącego Nexteer

Drodzy Koledzy,
Jesteśmy zbulwersowani informacją o rozwiązaniu umowy o pracę z Panem Grzegorzem Zmudą, Przewodniczącym Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Nexteer Automotive Poland.
Zarząd Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o. naruszył podstawowe prawa pracownicze i związkowe oraz rażąco naruszył umowę i prawa pracownicze Pana Żmudy, a także prawo.
Jest to ewidentna forma dyskryminacji oddziału Nexteer Automotive Poland z NSZZ „Solidarność” w Tychach.
IndustriAll Europe w pełni popiera stanowisko Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność” i nalega, aby Zarząd Nexteer zaprzestał tych antypracowniczych i antyzwiązkowych działań.
Stajemy u Waszego boku podczas jutrzejszej demonstracji pod zakładem Nexteer w Tychach, gdy będziecie bronić praw Waszego kolegi i Przewodniczącego Grzegorza Żmudy. Macie nasze pełne poparcie.

Z wyrazami solidarności
Luc Triangle
Sekretarz Generalny
IndustriAll European Trade Union

Pobierz list solidarnościowy