Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Młodzież industriAll walczy z megatrendami i populizmem

7 i 8 listopada 25 młodych działaczy związkowych spotkało się Zagrzebiu, by omówić problemy, z jakimi borykają się młodzi pracownicy w obecnych burzliwych czasach i określić konkretne potrzeby młodych związkowców, tak aby kandydaci do Parlamentu europejskiego mogli ich wysłuchać. Te żądania pomogą w ukształtowaniu mapy drogową „Młodzież przemysłowa‘’ do Kongresu w 2020r.
W seminarium uczestniczyli młodzi związkowcy z NSZZ Solidarność” Volkswagen Poznań – Żaneta Urbańczyk i Piotr Michalak.
Warsztaty rozpoczęły się prezentacją Marko Boko rzecznika prasowego w biurze Parlamentu Europejskiego w Zagrzebiu. Marko pokazał statystyki dotyczące frekwencji wyborczej i udziału młodzieży w poprzednich wyborach europejskich w 2009 i 2014 roku.
Po południu, 7 listopada, zebrani dyskutowali kwestię populizmu i sprzyjającego klimatu dla antydemokratycznych partii, które zyskały popularność w Europie. Grupa podzieliła się doświadczeniami ze swoich krajów i zastanowiła się, w jaki sposób związki zawodowe mogą przeciwdziałać nadmiernie uproszczonej populistycznej retoryce. Według industriAll Youth związki zawodowe muszą stawić czoła partiom, które są w bezpośredniej sprzeczności z wartościami związkowymi, takimi jak solidarność i demokracja.
Najważniejsze wyzwania, stojące przed młodymi pracownikami w przemyśle tzw. „Megatrendy’’ – Digitalizacja, globalizacja, przejście do zielonej gospodarki, budowanie silniejszych związków, stanowiły najważniejszy punkt warsztatów. Te zmiany nie są „faktami dokonanymi”, nadszedł czas, aby wziąć udział w rewolucji, w której pracownicy i związki zawodowe mają coś do powiedzenia, aby chronić prawa pracowników i ich wynagrodzenia.
Warsztaty wsparła Fundacja Friedricha Eberta Stosunki która sponsorowała udział uczestników z Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.
Warsztaty młodych odbywają się cyklicznie, kolejne odbędą się w 2019 roku, ich zwieńczeniem będzie Kongres Młodych, który odbędzie się w przeddzień Kongresu industriAll Europe w maju 2020 roku.