Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Bliżej do 4-dniowego tygodnia pracy

IG Metall rozpoczyna negocjacje w przemyśle stalowym z ambitnymi żądaniami, w tym podwyżką płac o 8,5%. Redukcja czasu pracy jest postrzegana, jako sposób na ochronę miejsc pracy.

Według Knuta Gieslera, głównego negocjatora i lidera okręgu IG Metall Nadrenia Północna-Westfalia, IG Metall przystąpi do kolejnej rundy negocjacji dla niemieckiego przemysłu stalowego z „największym pakietem żądań od dziesięcioleci”.

W oparciu o zalecenia komisji negocjacyjnej ds. stali, żądania dla przemysłu żelaza i stali są następujące: 8,5% więcej pieniędzy w ciągu 12 miesięcy i skrócenie czasu pracy z 35 do 32 godzin tygodniowo z pełną rekompensatą płacową. Według IG Metall skrócenie czasu pracy byłoby pierwszym krokiem w kierunku 4-dniowego tygodnia pracy. Ponadto układy zbiorowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin dla starszych pracowników, stosowania umów o pracę i bezpieczeństwa zatrudnienia dla ponad 80 000 pracowników mają zostać przedłużone.

Żądania są wynikiem dyskusji członków IG Metall w fabrykach i na spotkaniach, a także ankiety przeprowadzonej wśród ponad 11 000 pracowników.
Według ankiety 72% pracowników stwierdziło, że podwyżka płac jest szczególnie ważna w świetle utrzymującej się wysokiej inflacji.

Skrócenie czasu pracy również znalazło się wysoko na liście priorytetów pracowników. 75% respondentów stwierdziło, że kwestia skrócenia czasu pracy z pełną rekompensatą jest „raczej ważna” lub „ważna”. 69% respondentów uznało to za ważne narzędzie zapewniające miejsca pracy i zatrudnienie. To, co wydaje się paradoksalne w czasach napiętej sytuacji na rynku pracy, może opłacić się w dłuższej perspektywie: oczekuje się, że zielona transformacja przemysłu stalowego i wprowadzenie nowych technologii wywrze presję na zatrudnienie w ciągu kilku lat. Skrócenie czasu pracy rozłożyłoby istniejącą pracę na większą liczbę pracowników i zapewniłoby bezpieczeństwo zatrudnienia.

Inne korzyści obejmują lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, co może sprawić, że praca w branży będzie bardziej atrakcyjna dla wykwalifikowanych pracowników, a w szczególności dla młodych ludzi; korzyści zdrowotne, ponieważ długie godziny pracy wiążą się z wyższym poziomem stresu; oraz szczęśliwszą, bardziej zmotywowaną siłę roboczą.

W sektorze stalowym IG Metall jest szczególnie silna ze względu na 80% wskaźnik uzwiązkowienia. Pozwala jej to na wysuwanie pionierskich żądań, które mogą posłużyć za wzór dla innych sektorów. Żądanie krótszych godzin pracy z pełną rekompensatą i znaczną podwyżką płac pomaga zrównoważyć wzrost inflacji.

Isabelle Barthès, zastępca sekretarza generalnego industriAll Europe, powiedziała:

„Wiele oczu w Europie będzie zwróconych na negocjacje IG Metall, gdy od połowy listopada zmierzą się ze swoimi odpowiednikami ze strony pracodawców. Ich ambitne, ale uzasadnione żądania mogą wyznaczać trendy. Żądanie podwyżki płac w połączeniu ze skróceniem czasu pracy jest wyraźnym sygnałem, że niemieccy hutnicy dążą do zwiększenia siły nabywczej, lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i bezpiecznego zatrudnienia w kontekście szybkich zmian.

„Rozumiemy, że przy tak ambitnych żądaniach ta runda negocjacji może być trudna i zobowiązujemy się do europejskiej solidarności z naszymi kolegami. Jak pokazaliśmy w naszej ostatniej kampanii na rzecz wyższych płac, europejscy pracownicy mogą wygrać, gdy staną ramię w ramię”.

https://news.industriall-europe.eu