Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

BEZPIECZNE w DRODZE

W niektórych państwach członkowskich UE kobiety stanowią jedną trzecią siły roboczej w przemyśle. W Międzynarodowym Dniu Kobiet industriAll Europa dołącza do EKZZ, wzywając do zerowej tolerancji dla przemocy i molestowania kobiet pracujących, w tym w drodze do i z pracy.

Przemoc i molestowanie w świecie pracy, w tym w drodze do pracy i z pracy, to utrzymujące się zjawisko, które szczególnie dotyka kobiety. Wielu pracodawców nie wie, że ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczny powrót do domu.

Konwencja MOP nr 190 dotycząca eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy mówi jasno: Dojazdy do i z pracy są częścią świata pracy.

Zero tolerancji dla przemocy i molestowania! Wszystkie kobiety pracujące muszą być BEZPIECZNE w DRODZE!

EKZZ żąda:
Wszystkie państwa członkowskie UE muszą ratyfikować Konwencję MOP nr 190!
Pracodawcy muszą negocjować ze związkami zawodowymi, aby podróż do i z pracy była wolna od przemocy i molestowania. Jest to część ich obowiązków w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa!
Instytucje europejskie muszą zawrzeć w nowej dyrektywie praktyczne rozwiązania, aby miejsca pracy były bezpieczne od przemocy i molestowania!

https://news.industriall-europe.eu