Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Związkowcy z AIRBUS POLAND nadal walczą

19 października br. organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w AIRBUS POLAND SA weszła w spór zbiorowy z pracodawcą (na ten temat pisaliśmy w KM 44/18). Związkowcom swoje wsparcie na spotkaniu obiecał Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”. W tej sprawie opowiedziała się również Sekcja Krajowa Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność”.

Krajowa Sekcja Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność” wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją w Airbus Poland S.A. związaną z dużą rotacją pracowników oraz brakiem ruchów płacowych. „Z niepokojem przyjmujemy napływające do nas informacje z krajowych, a także europejskich struktur branżowych o trudnościach w prowadzeniu dialogu społecznego w firmie Airbus Poland S.A.z obecnym zarządem spółki. Jesteśmy zaniepokojeni dużą ilością skarg skierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy na działania pracodawcy a także nieprzestrzeganiem wewnątrzzakładowych źródeł prawa oraz brakiem realizacji podpisanych porozumień” – napisała Rada Sekcji w swoim piśmie. Związkowcy zażądali od Zarządu Airbus Poland S.A. zawarcia porozumienia kończącego trwający spór zbiorowy. W przypadku jego braku struktura krajowa udzieli pełnego wsparcia działaniom podejmowanym przez Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” w Airbus Poland S.A. Tymczasem „Solidarność” w Airbus SA podejmuje kolejne kroki w walce o swoje wynagrodzenia i przywrócenie dialogu społecznego. – Staramy się pokazać problem firmy także na zewnątrz poprzez flagi związkowe i banery przed firmą – tłumaczy Krzysztof Kacprzak, Przewodniczący KZ w Airbus 15 listopada br. przed siedzibą firmy Airbus Poland S.A. w Warszawie odbyło się spontaniczne spotkanie pracowników, podczas którego wyrazili niezadowolenie z powodu niskich płac. Ich zdaniem zarobki jakie otrzymują znacznie obiegają od tych jakie dostają pracownicy innych firm na porównywalnych stanowiskach. Zakładowa

Solidarność znajduje się w sporze zbiorowym z pracodawcą. Pracownicy spotkali się przed zakładem także następnego dnia.

źródło: http://solidarnosc.mazowsze.pl