Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Zespól Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego

Dziś, w trakcie posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego Mirosław Piórek w imieniu Strony Związkowej  złożył wniosek o:

  • pilne powołanie zespołu ekspertów, składającego się z przedstawicieli rządu, deweloperów, pracowników i pracodawców Polskiego Przemysłu Stoczniowego oraz rozpoczęcie prac nad Polityką Przemysłową Sektora Technologii Morskich w Polsce, w oparciu o program wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Pierwsze spotkanie robocze ww. Zespołu powinno się odbyć w I kwartale 2022 r.
  • powołanie w I kwartale 2022r, Sektorowej Rady ds. Umiejętności i Zatrudnienia.

Wniosek został  jednogłośnie przyjęty przez Zespół.

W uzasadnieniu wniosku czytamy:

1. Zadaniem zespołu ekspertów, pracującego pod patronatem Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego nad Polityką Przemysłową Sektora Technologii Morskich w Polsce w oparciu o program wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych,będzie wypracowanie wspólnych rozwiązań, zapewniających przetrwanie i dynamiczny rozwój polskiego Przemysłu Okrętowego.

2. Polska Polityka Przemysłowa dla Sektora Okrętowego potrzebuje nowych, ambitnych działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności tego sektora we wszystkich jego obszarach. Głównym celem powinno być stworzenie koniunktury w nadchodzących latach dla wszystkich polskich firm krajowego sektora okrętowego, umożliwiającej im wypracowanie własnego know-how i w efekcie wykonanie skoku technologicznego, zdobycie nowych kompetencji oraz przewag technologicznych, kreujących wysoką wartość dodaną.

3. Opracowanie nowej strategii przemysłowej, obejmującej polski przemysł stoczniowy, w tym sektory: budowy i remontu jednostek pływających, obronny oraz morskiej energetyki wiatrowej, powinno odbywać się we współpracy wszystkich zainteresowanych stron (pracowników, pracodawców, władz regionalnych, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych).

4. Powołanie, zgodnie z Art.4c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109. poz. 1158 z póź. zmianami), Sektorowej Rady ds. Umiejętności i Zatrudnienia, realizującej politykę dopasowania umiejętności w sektorze, zrzeszającej zarówno partnerów społecznych z sektora, jak rownież przedstawicieli szkolnictwa wyższego oraz organizacje z obszaru szkoleń zawodowych, zapewni sektorowi odpowiednio wykształconą i wykwalifikowaną kadrę.

KSPO