Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Zespół Trójstronny ds. Hutnictwa

19.07.2022. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii, pracodawców oraz związków zawodowych. Posiedzenie prowadził przewodniczący Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego p. Andrzej Węglarz.
Obszerne sprawozdanie nt. hutnictwa przedstawił p. Mirosław Motyka, który od czerwca, po rezygnacji p. Stefana Dzienniaka jest Prezesem Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Prezes M. Motyka mówił
o zagrożeniu wynikającym ze zmniejszenia dostaw gazu ziemnego z Rosji i wzrostu cen tego surowca oraz o stopniowym przechodzeniu na energetykę wodorową, która ze względu na ogromne koszty wytworzenia jest nie do udźwignięcia przez niektóre kraje i wymagać będzie zaangażowania i partycypacji UE w kosztach.
Do tej pory w 2022 roku produkcja stali surowej wynosi 792 mln. ton –  to spadek o 6%, zauważono, że niektóre kraje zwiększyły produkcję stali –  Egipt aż o +25% i Indie o +6%. Egipt ze względu na posiadanie największych farm fotowoltaicznych na świecie korzysta z niskiej ceny energii elektrycznej.
Na spotkaniu przedstawiono informację nt. sytuacji hutnictwa w świetle potęgujących się zawirowań gospodarczych, oceniono reformy EU ETS z punktu widzenia hutnictwa żelaza i stali, oceniono także sytuację na rynku stali w świetle trwającej wojny rosyjsko – ukraińskiej.
Do chwili rozpoczęcia wojny i nałożenia embarga na stal Rosja, Ukraina i Białoruś dostarczały na nasz rynek około 3 mln. ton stali. Na podstawie obecnej sytuacji oceniono dostępność surowców i nośników energii, w szczególności gazu ziemnego potrzebnego do produkcji. Podkreślono, że najtańsza energia elektryczna pochodzi z OZE, szczególnie z lądowych farm wiatrowych.
W kontekście kosztów energii elektrycznej oceniono międzynarodową konkurencyjność, omówiono także rozwój lądowej energetyki wiatrowej i pozytywnie oceniono zmianę przepisów dotyczącą możliwości budowy wiatraków, liberalizację tzw. Ustawy 10 H oraz ułatwienia w procesie inwestycyjnym dla farm wiatrowych na lądzie. Omówiono również finansowanie kosztów transformacji przemysłu na bazie Funduszy Modernizacyjnych oraz Krajowego Planu Odbudowy (KPO).
Jednym z poruszanych tematów był problem ze złomem na naszym rynku. W rozumieniu branży złom staje się wsadem o strategicznym znaczeniu dla hutnictwa. Strona społeczna jest zdania, że wzorem innych krajów takich jak Białoruś czy Rosja powinniśmy wprowadzić całkowity zakaz wywozu złomu. Chiny i Turcja skupują na światowych rynkach każdą ilość złomu.
W trakcie posiedzenia, na przykładzie KGHM, poruszono problemy branży metali kolorowych, Prezes HIPH poinformował, że rozpoczęły się już rozmowy nt. miedzi i innych metali strategicznych dla naszej gospodarki.
Na posiedzeniu przedstawione zostało Stanowisko przygotowane wspólnie przez stronę pracodawców i stronę związkową dotyczące obaw o dostawy gazu ziemnego. Stanowisko zostanie przekazane  Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rozwoju i Technologii oraz Minister Klimatu i Środowiska.

Andrzej Gębara, Andrzej Karol

Stanowisko strony społecznej ZTH