Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Z taką samą pracę kobiety zarabiają 800 euro mniej niż mężczyźni

Kobiety pracujące w całej Europie, niezależnie od sektora, nie powinny dłużej czekać na przejrzystość płac i sprawiedliwe wynagrodzenie.

IndustriAll Europe i EKZZ wzywają do podjęcia wiążących środków w zakresie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć i wydają wspólny komunikat prasowy.

Kobiety wykonujące prace wymagające takiego samego poziomu umiejętności, wykształcenia i wysiłku fizycznego, jak mężczyźni, mimo ponad 45 lat obowiązywania unijnych przepisów dotyczących równości wynagrodzeń, nadal otrzymują niższe wynagrodzenie.

Porównanie płac w sektorze wytwórczym wykazało, że kobiety produkujące sprzęt AGD otrzymują znacznie niższe wynagrodzenia, niż mężczyźni produkujący samochody, mimo że obie te prace wymagają tych samych umiejętności.

W Niemczech kobiety w sektorze AGD wykonujące prace produkcyjne o takiej samej wartości jak mężczyźni w przemyśle samochodowym otrzymują średnio 865 euro miesięcznie mniej (brutto).

W Rumunii kobiety pracujące w sektorze AGD zarabiają średnio 244 euro miesięcznie mniej (netto), niż mężczyźni w przemyśle samochodowym.

Przykłady – dostarczone przez stowarzyszoną w EKZZ industriAll Europe – podkreślają, jak głęboko zakorzenione uprzedzenia co do wartości pracy wykonywanej głównie przez kobiety, są nadal główną przyczyną niskich wynagrodzeń milionów pracowników, w tym sprzątaczek i opiekunek z linii frontu Covid.

ETUC i organizacja IndustriAll Europe wzywają do przyjęcia „wiążących rozwiązań w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć”, obiecane przez Ursulę von der Leyen, celem umożliwienia pracownikom i związkom zawodowym dostępu do informacji na temat kryteriów decydowania o wysokości wynagrodzeń, co pomoże im wynegocjować równe wynagrodzenie za pracę o takiej samej wartości.

W ten sposób UE pójdzie w ślady rządu Nowej Zelandii, który w listopadzie przyjął nowelizację krajowej ustawy o równości wynagrodzeń gwarantującej, że płace kobiet „są określane w odniesieniu do wynagrodzenia, jakie otrzymywaliby mężczyźni za taką samą pracę, w oparciu o umiejętności, odpowiedzialność, warunki i stopień wysiłku”.

Podobne zapisy zostały zawarte w zawierającym trzy tysiące słów projekcie dyrektywy opublikowanym niedawno przez EKZZ stanowiącym inspirację dla Komisji Europejskiej, odnośnie sposobu w jaki można to osiągnąć.

Zastępca sekretarza generalnego industriAll Europe, Judith Kirton-Darling, powiedziała:

„Niedopuszczalne jest, aby kobiety wykonujące podobną pracę w naszym przemyśle w porównaniu z mężczyznami otrzymywały niższe wynagrodzenie. Kobiety pracujące w całej Europie, niezależnie od sektora pracy, nie powinny dłużej czekać na przejrzystość płac i sprawiedliwe wynagrodzenie”.

„Wielu pracowników produkcyjnych w całej Europie nadal pracowało podczas lockdownu, ponieważ ich praca została zdefiniowana jako „praca niezbędna”. Zapewniali oni przepływ towarów, a wiele przedsiębiorstw dostosowało produkcję w celu wypełnienia braków pilnie potrzebnych towarów medycznych i innych. Zarówno mężczyznom, jak i kobietom jesteśmy winni pełne uznanie wartości ich pracy„.

Zastępczyni sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Esther Lynch, powiedziała:

Porównanie płac kobiet i mężczyzn w sektorze produkcji wyraźnie pokazuje, że kobiety otrzymują niższe wynagrodzenie, nawet jeśli ich praca wymaga takich samych umiejętności i wysiłku fizycznego, jak mężczyzn”.

„Kryzys Covid obnażył również głęboko zakorzenione uprzedzenia do wynagrodzeń w zawodach zdominowanych przez kobiety, gdzie opiekunki i sprzątaczki są uznawane za „niezbędne”, mimo że należą do najniżej wynagradzanych”.

„Komisja Europejska musi dotrzymać obietnicy dotyczącej dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, aby zapewnić, że kobiety i mężczyźni otrzymają wreszcie takie samo wynagrodzenie za pracę o takiej samej wartości”.

https://news.industriall-europe.eu