Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Wspólne wezwanie ws. przemysłu stalowego

W dniach od 19-20 maja 2022r. w miejscowości Strebskie Pleso (Słowacja) odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli branży stalowej z Polski, Czech i Słowacji. Oprócz  przedstawicieli związków zawodowych: OZ KOVO,OS KOVO oraz Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”, która kilka lat temu wystąpiła z inicjatywą rozpoczęcia wspólnych spotkań hutników na spotkaniu  obecni byli przedstawiciele izb gospodarczych.
Na spotkaniu podsumowano dotychczasowe wspólne działania na rzecz branży oraz omówiono bieżącą sytuację gospodarczą w poszczególnych krajach. Skupiono się nad zagrożeniami dla branży hutniczej wynikającymi z ciągle wzrastających kosztów bieżącej produkcji (cena energii, emisje CO2), jak również z konieczności uruchomienia ogromnych nakładów finansowych na zmiany technologiczne ukierunkowane na zero emisyjność. Zastanawiano się również nad problemem zatrudnienia oraz skutecznego wdrażania odpowiednich zachęt sprzyjających przyjmowaniu młodych pracowników.

Zebrani podpisali dokument kierowany do rządów państw, central związkowych, stowarzyszeń i związków pracodawców.

Treść dokumentu do pobrania poniżej

Wspólne wezwanie

Krajową Sekcję Hutnictwa NSZZ „Solidarność’ reprezentowali: A.Karol, W.Kielian, L.Majchrzak oraz W.Krasuski.

Serdeczne podziękowania kieruję do Pana Mirosława Motyki Prezesowi Rady HIPH za przygotowanie materiałów na spotkanie i merytoryczny komentarz.

A. Karol