Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Wspólna Deklaracja ws. przemysłu stalowego

WSPÓLNA DEKLARACJA
przedstawicieli pracowników, organizacji związkowych działających w przemyśle hutniczym i stalowym w Republice Czeskiej, Polsce i na Słowacji

 

W dniach 27-28 lipca 2020 r. w miejscowości Žiar odbyło się 6 spotkanie przedstawicieli pracowników, organizacji związkowych z branży hutniczej i stalowej działających w Czechach, Polsce i na Słowacji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych – przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” Andrzej Karol, przewodniczący OZ KOVO US Steel KOŠICE Juraj Varga, przewodniczący HOS OS KOVO Bc. Roman Ďurčo, działający w najważniejszych zakładach stalowych w Czechach, Polsce i na Słowacji. Integralną częścią deklaracji jest załączona lista obecności. Uczestnicy spotkania reprezentują ponad 50 tysięcy pracowników.

Uczestnicy po wymianie informacji nt. aktualnej sytuacji w poszczególnych zakładach i krajach stwierdzili, że sytuacja w przemyśle hutniczym i stalowym w ich krajach oraz w całej Unii Europejskiej jest bardzo trudna, wręcz krytyczna i jest w znacznym stopniu zagrożona z punktu widzenia utrzymania produkcji stali na wymaganym poziomie, a tym samym utrzymania miejsc pracy i zakładów.
Na europejski przemysł hutniczy i stalowy oraz jego konkurencyjność na świecie wpływa kilka negatywnych czynników, w tym początkowy spadek europejskiej gospodarki, stały wzrost ilości stali importowanej z krajów trzecich, wzrost kosztów uprawnień do emisji oraz ciągła ekologizacja i wahania cen napływających surowców, co wymaga wyjątkowych środków ogólnoeuropejskich.
Uczestnicy zgodzili się, że bezwzględnie konieczne jest wspólne stawienie czoła kryzysowi w europejskim przemyśle hutniczym i stalowym przy pomocy wszelkich dostępnych środków i jednomyślnie przyjęli tę wspólną deklarację.

Jej główne żądania oraz bieżące kwestie wymagające rozwiązania są następujące:

– Przemysł stalowy i hutniczy jest integralną i niezbędną częścią przemysłu UE, jego rozwoju, tworzenia miejsc pracy i musi być utrzymany i wspierany jako spuścizna rozwoju historycznego, co najmniej na obecnym poziomie, włączając w to miejsca pracy.
– Opracowanie i przyjęcie programów Fundusz Pracowników Przemysłu Stalowego UE w przypadku zwolnień i redukcji zatrudnienia.
– Pracownicy przemysłu hutniczego zwracają się do europejskiej federacji przemysłowej industriAll Europe o organizowanie we współpracy z europejską organizacją pracodawców Eurofer protestów europejskich pracowników przemysłu hutniczego przed Parlamentem Europejskim w Brukseli
– Jeśli z powodu pandemii COVID-19 sytuacja ulegnie pogorszeniu, konieczne będzie przygotowanie sektorowego spotkania w obszarze przemysłowym w poszczególnych krajach członkowskich, jednego dnia, przy pomocy transmisji on-line

Uczestnicy spotkania zgodzili się się, że powyższe żądania kierowane są do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, rządów, europejskich centrali związków zawodowych, pracodawców oraz uznali za konieczne zajęcie się nimi w sposób poważny i skuteczny. Jednocześnie w porozumieniu stwierdzono, że wszyscy są gotowi w pełni wspierać, współpracować, nagłaśniać i naciskać na żądania skierowane do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Kolejne wspólne rozmowy będą miały na celu ocenę skuteczności procedur w spełnieniu żądań. Podsumowanie i określenie dalszych kroków będą w zależności od powagi sytuacji przemysłu hutniczego w UE, lub do końca tego roku.

Žiar, 28.7.2020 r.