Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Krajowa Sekcja Przemysłu Elektromaszynowego

Rada Krajowej Sekcji

Calińska-Mayer Małgorzata    Przewodnicząca
Domagała Krzysztof                  Z-ca Przewodniczącej – Sekretarz
Szpunar Paweł                            Z-ca Przewodniczącej
Węgrzyn Mirosław                     Z-ca Przewodniczącej – Skarbnik
Indyk Bogdan
Sokołowski Michał

Komisja Rewizyjna

Okrasa Jacek     Przewodniczący
Kobus Tadeusz
Bytnar Ewelina

Delegaci na Kongres Sekretariatu

Calińska-Mayer Małgorzata
Domagała Krzysztof
Indyk Bogdan
Sokołowski Michał
Szpunar Paweł
Węgrzyn Mirosław