Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Wezwanie IndustriALL Global do proaktywnej prewencji w celu wyeliminowania przemocy wobec kobiet

25 listopada, w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, IndustriALL wzywa do proaktywnej prewencji przeciwko przemocy i molestowaniu ze względu na płeć (GBVH).

Uznając potrzebę zmian w związkach zawodowych, przewodniczący IndustriALL Jörg Hoffman w czerwcu 2023r. zaakcentował potrzebę zakwestionowania patriarchalnych struktur władzy.

„Skupiamy się nie tylko na zapraszaniu kobiet do związków zawodowych, ale także na wspieraniu środowiska, w którym aktywnie przyczyniają się one do kształtowania ich polityki”
powiedział Hoffman.

Podczas nadchodzących 16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć, związki zawodowe muszą odgrywać kluczową rolę w zwalczaniu i zapobieganiu przemocy ze względu na płeć w świecie pracy. Konwencja MOP nr 190 (ILO C190) podkreśla znaczenie inkluzywnego, zintegrowanego i reagującego na płeć podejścia przeciwdziałającego przemocy ze względu na płeć, zajmując się podstawowymi przyczynami, takimi jak stereotypy związane z płcią, dyskryminacja i nierówne relacje władzy w świecie pracy.

Podczas gdy obowiązek ochrony spoczywa przede wszystkim na pracodawcy, związki zawodowe mają do odegrania ważną rolę. Znaczenie rokowań zbiorowych w zapobieganiu GBVH zostało wskazane w dokumencie MOP C190 i Zaleceniu 206, w tym w ustanawianiu polityk GBVH i zarządzania ryzykiem uwzględniającym płeć. Badania IndustriALL identyfikują różne czynniki ryzyka w sektorach, w tym nierówności płci, obwinianie ofiar, segregację zawodową i pracę o niepewnym charakterze.

Kluczowe znaczenie dla zapobiegania GBVH, seksizmowi i mizoginii ma zmiana kultury pracy. W celu wyeliminowania zachowań przyczyniających się do powstawania wrogich środowisk, takich jak seksistowskie żarty, IndustriALL podkreśla potrzebę podjęcia ambitnych działań, aktywnie angażujących związki zawodowe w ten proces.

Wezwanie do wspólnego działania zachęca mężczyzn i kobiety w związkach zawodowych do zjednoczenia się przeciwko GBVH, seksizmowi i mizoginii. IndustriALL wzywa organizacje stowarzyszone do zaangażowania w miejscach pracy, edukowania członków – zwłaszcza mężczyzn – na temat GBVH i C190 MOP.

„Podczas gdy na całym świecie obchodzony jest 25 listopada i 16 dni aktywizmu, IndustriALL zaprasza związki zawodowe do podzielenia się swoimi działaniami i kampaniami przeciwko GBVH, mizoginii i seksizmowi. Wzywamy do zintensyfikowania wysiłków i opracowania odnowionych strategii i programów całorocznej prewencji.

Wszyscy zintensyfikujmy nasze wysiłki w tym okresie i opracujmy odnowione strategie i programy zapobiegania przemocy ze względu na płeć, seksizmowi i mizoginii przez cały rok”
powiedziała Christina Olivier, asystentka sekretarza generalnego IndustriALL.

https://www.industriall-union.org