Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Usunąć rosyjskie związki zawodowe z IndustriAll Global

Obradująca 5 maja br. w Łańcucie Rada Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko ws. wykluczenia rosyjskich związków zawodowych z IndustriAll Global Union skierowane do Komitetu Wykonawczego tej organizacji

W odpowiedzi na stanowisko Sekretarz Generalny IndustriAll Global Atle Hoie zapewnił, że wniosek Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” o wydalenie rosyjskich afiliantów zostanie przedyskutowany na najbliższym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego 1 czerwca br.

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa nieprzerwanie. W wojnie tej giną nie tylko żołnierze, ale i cywile, w tym głównie dzieci, kobiety oraz osoby starsze. Codziennie światowe media donoszą o kolejnych zbrodniach ludobójstwa popełnianych przez Rosjan na ludności ukraińskiej, przy czym zdziczenie rosyjskich żołdaków jest porażające.
Cały demokratyczny świat, w tym związki zawodowe, potępiają rosyjską agresję i żądają jak najszybszego zakończenia tego okrucieństwa.
Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim i ukraińskimi związkami zawodowymi. Rozumiemy i popieramy ich stanowczy protest wobec obecności w światowej rodzinie związkowej rosyjskich związków zawodowych. Dla tych, którzy w tak zdecydowany sposób popierają i usprawiedliwiają trwającą od ośmiu lat inwazję Rosji na Ukrainę nie ma miejsca w żadnej związkowej strukturze, czy to europejskiej, czy światowej.
Rada Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ ,,Solidarność”, opierając się o zapisy Statutu IndustriAll Global Union deklarujące walkę o poszanowanie związków zawodowych i innych praw człowieka, wolności, pokoju, demokracji i sprawiedliwości społecznej na całym świecie stanowczo domaga się od Komitetu Wykonawczego IndustriAll Global natychmiastowego wykluczenia wszystkich rosyjskich związków zawodowych naruszających jego Statut. Nie można budować przyszłości ruchu związkowego z organizacjami jawnie wspierającymi przemoc, ludobójstwo, gwałty, grabież i totalne zniszczenie obcego państwa.
NSZZ „Solidarność”, jako pierwszy wolny i demokratyczny związek zawodowy powstały z dawnego bloku komunistycznego, Związek, który rozpoczął mozolny i bolesny proces wyzwalania naszego kraju, jak i całego regionu europy środkowo-wschodniej z okowów rosyjskiej tyranii, nie chce i nie będzie tolerować takiej postawy rosyjskich związkowców.
Naszym celem nadrzędnym jest dążenie do budowania dostatniego i spokojnego życia ludzi pracy w oparciu o pokój, wolność, demokrację, sprawiedliwość oraz prawo do samostanowienia.
Rada Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ ,,Solidarność” wzywa wszystkie wolne i demokratyczne związki zawodowe na świecie do poparcia naszego protestu i rozpoczęcia procesu natychmiastowego usunięcia z międzynarodowych struktur rosyjskich związków zawodowych.
Pokażmy, że nie tylko słowem, ale i czynem, że jesteśmy Solidarni z dzielnym i udręczonym narodem Ukrainy.