Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Unijny szczyt wysokiego szczebla w sprawie stali: obawy hutników wysłuchane, ale muszą zostać podjęte realne działania!

Dziś, podczas unijnego szczytu wysokiego szczebla, industriAll Europe zażądała od przywódców UE, państw członkowskich i dyrektorów generalnych przemysłu stalowego podjęcia pilnych działań w celu zabezpieczenia europejskiego sektora stalowego i ochrony tysięcy miejsc pracy. Chociaż skala i pilność żądań pracowników przemysłu stalowego zostały uznane w planach przyspieszenia Ścieżki Transformacji dla stali i metali podstawowych, industriAll Europe podkreśla, że tylko realne działania, a nie słowa, pomogą tysiącom pracowników przemysłu stalowego stojących w obliczu niepewnej przyszłości.

Podczas dzisiejszego spotkania wysokiego szczebla UE w sprawie stali, industriAll Europe wykorzystał swoje wystąpienie, aby zażądać pilnych działań w celu ochrony miejsc pracy ponad 300 000 pracowników przemysłu stalowego w UE. W związku z zamknięciem wielu zakładów hutniczych i dziesiątkami tysięcy pracowników przebywających na tymczasowym bezrobociu, istnieją realne obawy, że ponad połowa europejskich mocy produkcyjnych może zostać utracona wraz z tysiącami miejsc pracy.

Judith Kirton-Darling, sekretarz generalna industriAll Europe, powiedziała:

„Wczoraj podczas naszego Europejskiego Dnia Akcji na rzecz Stali odbyły się manifestacje w całej Europie, w których hutnicy i ich związki zawodowe domagali się podjęcia działań mających na celu uratowanie ich miejsc pracy. Pracownicy z północy, południa, wschodu i zachodu zjednoczyli się w całej Europie, aby wezwać do podjęcia działań zapewniających równe warunki konkurencji i pomoc w ponownym uruchomieniu hut stali i przywróceniu hutników do pracy. Dziś mogłam osobiście wyrazić te żądania i wezwać przywódców UE, rządy i firmy do podjęcia natychmiastowych działań. Potrzebujemy działań, a nie słów!

Spotkanie wysokiego szczebla UE było współorganizowane przez wiceprzewodniczących wykonawczych Komisji Europejskiej Vestagera i Šefčoviča i miało na celu znalezienie rozwiązań zapewniających udaną ekologiczną transformację europejskiego sektora stalowego, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia konkurencyjności i odporności. Spotkanie na wysokim szczeblu było żądaniem industriAll Europe, szczególnie w świetle ponurej sytuacji w GFG Alliance/Liberty Steel, gdzie 20 000 pracowników stoi w obliczu niepewnej przyszłości.

Ponieważ produkcja stali w UE spadła w ubiegłym roku o prawie 30 milionów ton, podczas gdy produkcja poza Europą nadal rośnie, a globalna nadwyżka mocy produkcyjnych osiągnęła szczyt pod koniec ubiegłego roku, industriAll Europe nalega na pilny plan dla sektora stalowego. Chociaż finansowanie jest zdecydowanie potrzebne, aby umożliwić zieloną transformację, industriAll Europe utrzymuje, że wszystkie pieniądze publiczne muszą uwzględniać warunki społeczne, a firmy muszą reinwestować zyski w swoje zakłady i pracowników, a nie wypłacać ogromne dywidendy.

Podczas gdy apel industriAll Europe o nowy plan działania został poparty przez różne firmy z branży stalowej, Komisja Europejska podkreśliła, że najlepszym narzędziem do tego byłoby przyspieszenie obecnej Europejskiej Ścieżki Transformacji dla ekosystemu stali i metali. Ścieżka transformacji, będąca wynikiem współtworzenia procesu konsultacyjnego z zainteresowanymi stronami, jest już w toku, a industriAll Europe aktywnie angażuje się w imieniu europejskich pracowników przemysłu stalowego.

Judith Kirton-Darling dodała:

”Europejski sektor stalowy znajduje się w kryzysie, a hutnicy domagają się działań, nie tylko słów. Nie będziemy patrzeć, jak nasze huty upadają i są zamykane tylko po to, by importować tanią i brudną stal z innych krajów. Potrzebujemy zielonej stali dla zielonej transformacji w Europie i powinna ona być produkowana tutaj, w Europie, z zachowaniem wysokich standardów środowiskowych i godnych warunków pracy.

„Jesteśmy już w pełni zaangażowani w unijną ścieżkę transformacji dla ekosystemu stali i metali i chociaż widzimy już dobrą współpracę z zainteresowanymi stronami oraz uwzględnienie żądań związków zawodowych, należy podkreślić, że żądania zawarte w przyszłym dokumencie nie będą wiążące. Dlatego niezbędnym jest, aby decydenci polityczni i firmy zobowiązali się do wdrożenia nadchodzącej Ścieżki Transformacji w praktyce, aby zagwarantować, że europejski sektor stalowy będzie w stanie przetrwać. Stal potrzebuje Europy, a Europa potrzebuje stali!”