Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Sztuczna inteligencja dla pracowników: Wszystkie oczy zwrócone na AI

Strategia dotycząca sztucznej inteligencji (AI) w miejscu pracy i sposobów zarządzania nią z korzyścią dla pracowników była przedmiotem debaty na konferencji związków zawodowych w dniach 23-24 listopada. Delegaci doszli do wniosku, że wykorzystanie sztucznej inteligencji musi zostać omówione przez partnerów społecznych i należy wynegocjować rozwiązania w celu złagodzenia negatywnego wpływu na pracowników. Szkolenia będą kluczem do przygotowania pracowników do pracy z AI i przystosowania się do świata AI.

60 przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w industriAll Europe, ekspertów, badaczy i decydentów spotkało się w Helsinkach w Finlandii w dniach 23-24 listopada, aby omówić wyzwania związane ze sztuczną inteligencją i określić podstawy strategii związkowej, aby jej sprostać w miejscu pracy i zapewnić sprawiedliwą transformację cyfrową dla pracowników w całej Europie.

Sztuczna inteligencja jest przedmiotem gorącej debaty od czasu, gdy ChatGPT ujawnił, że sztuczna inteligencja całkowicie zmienia zasady gry na wielu poziomach, dostarczając w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych na temat wszystkiego, co jest zaprogramowane, oferując ogromny potencjał wzrostu wydajności, ale także ogromne implikacje dla monitorowania i kontroli pracowników, zwłaszcza jeśli pozostanie nieuregulowana.

Dla związków zawodowych ważne jest, aby pamiętać, że sztuczna inteligencja nie prowadzi automatycznie do dobrych lub złych miejsc pracy. Rezultaty dla pracowników zależą od tego, jak sztuczna inteligencja jest kształtowana i wykorzystywana na wszystkich poziomach: od ram prawnych, poprzez regulacje, po dostosowane do potrzeb podejście poprzez dialog społeczny i negocjacje zbiorowe, zwłaszcza na poziomie sektorowym i zakładowym przez partnerów społecznych.

Podczas konferencji omówiono zatem kluczowe elementy strategii negocjowania sztucznej inteligencji i zabezpieczenia naszych praw zbiorowych w obliczu tej szybko rozwijającej się technologii. Negocjacje zbiorowe i dialog społeczny mają kluczowe znaczenie dla zagwarantowania, że wzrost produktywności wynikający ze sztucznej inteligencji będzie dzielony z pracownikami w formie podwyżek płac, skrócenia czasu pracy i dostępu do szkoleń.

Zapewnienie zbiorowo gwarantowanego „prawa do szkolenia” będzie miało również kluczowe znaczenie dla sprawiedliwej transformacji cyfrowej dla wszystkich. Według CEDEFOP w latach 2020-2021 40% pracowników w sektorach produkcyjnych w Europie musiało nauczyć się korzystać z nowych technologii cyfrowych, aby móc wykonywać swoją pracę. Prawo do szkoleń ma zatem kluczowe znaczenie, a industriAll Europe nalega, aby Europejski Rok Umiejętności zapewnił pracownikom prawo do bezpłatnych szkoleń w godzinach pracy, aby sprostać wyzwaniom sztucznej inteligencji i umożliwić udaną transformację cyfrową europejskiego przemysłu.

Isabelle Barthès, pełniąca obowiązki wspólnego sekretarza generalnego industriAll Europe, powiedziała:

„Negocjacje zbiorowe dotyczą również zapewnienia sprawiedliwej transformacji cyfrowej i uczciwego wykorzystania sztucznej inteligencji w miejscu pracy. Jest to klucz do zapewnienia, że zasada „człowiek kieruje” jest przestrzegana, a sztuczna inteligencja prowadzi do sprawiedliwych wyników dla pracowników. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy wdrożymy standardy i narzędzia na poziomie europejskim. Jest to jedyny sposób, aby zapobiec pogłębianiu się przepaści cyfrowej, która już istnieje pomiędzy różnymi regionami.

„Związki zawodowe nie stoją na drodze postępu technologicznego, nalegamy jednak, aby prowadził on do dobrych miejsc pracy dla wszystkich pracowników. To jest nasz kompas w kwestii wykorzystania sztucznej inteligencji.

„Widzimy już rolę sztucznej inteligencji w ekologizacji przemysłu. Przemysł akumulatorowy w szerokim zakresie wykorzystuje sztuczną inteligencję. Musimy zagwarantować, że nowe miejsca pracy w rozwijających się branżach będą dobrymi miejscami pracy, dobrze płatnymi i bezpiecznymi, z wynegocjowanymi zbiorowo prawami!

https://news.industriall-europe.eu/Article/985