Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Stanowisko Rady Sekretariatu Metalowców ws. Huty Pokój

Rada Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” zwraca się do rządu RP o podjęcie pilnych i zdecydowanych działań mogących uratować pozostałą, będącą z większościowym udziałem Skarbu Państwa część hutnictwa naszego kraju. Wielokrotnie zgłaszaliśmy nasze obawy, co do sposobu zarządzania państwowym majątkiem. Wskazywaliśmy konieczność konsolidacji aktywów przedsiębiorstw kontrolowanych przez Skarb Państwa. Niestety brak reakcji na nasze monity musiał w końcu doprowadzić do trudnej sytuacji w Hucie Pokój. Gdyby nie zaangażowanie związków zawodowych, które są pełne obaw, co do dalszej kondycji finansowej Huty winnej grupie Węglokoks ponad 180 mln. i dalsze 50 mln. bankom, Zarządy obu podmiotów do tej pory prowadziłyby wielomiesięczne, niekończące się i bezowocne rozmowy. Rozpoczęta w dniu 03.12.2019r. okupacja połączona ze strajkiem głodowym jest radykalnym zwrotem w trwających z Zarządem Węglokoksu rozmowach. Podstawą żądań związków zawodowych nie jest wcale uzyskanie dodatkowej premii, czy kolejnego wzrostu wynagrodzenia, które w Hucie Pokój jest jednym z najniższych w hutnictwie, ale troska o dalsze losy zakładu.

pełna treść stanowiska w załączonym pliku

Przed bramą główną Huty Pokój przy ul. Niedurnego 79 w Rudzie Śląskiej, rozpoczyna się właśnie wiec poparcia dla działań związków zawodowych, w tym akcji protestacyjnej w siedzibie Węglokoksu prowadzonej z powodu nierealizowania porozumienia zawartego we wrześniu br. i przyjętego harmonogramu działań restrukturyzacyjnych Huty.