Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Spotkanie z komisarz UE ds. równości

W piątek, 24 czerwca w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie odbyło się spotkanie z komisarz UE ds. równości Heleny Dalli z przedstawicielami organizacji pozarządowych, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego specjalizującymi się w kwestiach równouprawnienia.

Pani Komisarz poinformowała o postępach prac i wskazała obszar zainteresowania Parlamentu Europejskiego w sprawie realizacji dyrektyw dotyczących równości płci i zwróciła się do Polski o poparcie przyjęcia dyrektywy ws. przejrzystości wynagrodzeń oraz wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Przypomniała o unijnej dyrektywie w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, którą państwa członkowskie muszą wdrożyć do sierpnia 2022 r.

W spotkaniu z ramienia NSZZ „Solidarność” udział wzięły: Joanna Kruk Pełnomocnik KK ds. Kobiet NSZZ „Solidarność”, przewodnicząca oraz członkinie Krajowej Sekcji Kobiet NSZZ „Solidarność”: Kamila Szelągowska, Beata Bondara, Ewa Krajewska.

W trakcie spotkania, przedstawiciele zaproszonych organizacji prezentowali najistotniejsze problemy w realizacji celów organizacji, ocenę i stanowiska wobec omawianych dyrektyw.

Przedstawicielki NSZZ wypowiedziały się w kwestii poparcia dla projektów zmian w prawie polskim związanych z realizacją dyrektywy UE Work-life balance oraz poparły założenia projektu dotyczącego przejrzystości wynagrodzeń. W wypowiedzi znalazły się także kwestie problematyki mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.

fot. KSK NSZZ „Solidarność”
KSK NSZZ „Solidarność”

https://www.solidarnosc.org.pl