Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Spotkanie Rady Sekretariatu z Głównym Inspektorem Pracy

10 maja br. Rada Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” spotkała się z Panem Wiesławem Łyszczek – Głównym Inspektorem Pracy oraz Panią Lidią Marciniak – Okręgową Inspektor Pracy w Katowicach.
Podczas spotkania zebrani poruszyli wiele problemów pracowniczych dotyczących m. in. zawierania umów cywilno-prawnych w warunkach umów o pracę, warunków pracy cudzoziemców, rozliczania czasu pracy, umów „śmieciowych”, pracy w warunkach szczególnych. Rada wyraziła potrzebę podjęcia inicjatywy zwiększenia uprawnień inspektorów pracy.

Główny Inspektor Pracy zachęcał do większej aktywności w kontaktach z inspektorami pracy wykonującymi czynności kontrolne w zakładach.
Podkreślił ważność współpracy organizacji związków zawodowych z Okręgowymi Inspektoratami Pracy, gdyż wspólne działania mogą doprowadzić do poprawy warunków pracy pracowników.
Poruszył również kwestię roli i znaczenia społecznych inspektorów pracy w zakładach pracy, informując jednocześnie o rozszerzeniu konkursu na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy na szczebel krajowy.

zdjęcia: Małgorzata Janik (PIP Katowice)

https://katowice.pip.gov.pl