Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Spotkanie Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego

17 grudnia 2020 roku w siedzibie firmy Airbus Poland SA. odbyło się spotkanie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność”. KSPL zrzesza przedstawicieli zakładów pracy z sektora lotniczego a także kosmicznego, reprezentujących organizacje związkowe NSZZ „Solidarność”, działające między innymi w takich firmach jak Airbus Poland S.A., PZL Mielec (Lockheed Martin Company), PZL Świdnik (Leonardo Helicopters Company), GOODRICH Aerospace Poland czy Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

Spotkanie w Airbus dedykowane było tematowi rozpoczętego dialogu technicznego w sprawie unifikacji floty C295 oraz sytuacji w firmie. Dyskutowano też o podniesieniu poziomu technologicznego poprzez uczestnictwo we wspólnych programach z europejskim przemysłem w ramach funduszy organizowanych przez UE, programach modernizacyjnych a także programach offsetowych, które towarzyszą zakupom amerykańskiego uzbrojenia. Ze strony Airbus w spotkaniu wziął udział również Johannes von Thadden, który od 1 grudnia 2020 roku pełni funkcję prezesa zarządu Airbus Poland S.A. oraz Sebastian Magadzio, Przewodniczący Rady Nadzorczej Airbus Poland S.A.

Wspólne rozmowy były okazją do omówienia możliwości współpracy, która poprzez wspólne działania może poprawić sytuację całej branży. Podkreślono rolę dialogu społecznego w firmach, który przynosi pozytywne efekty w wymiarze działania całego przedsiębiorstwa. Przewodniczący KSPL Roman Jakim zwrócił uwagę na potrzebę zawarcia nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Airbus Poland: „Airbus nie może odstawać od innych firm sektora lotniczego w Polsce, zwłaszcza jeżeli chodzi o prawa pracowników i zabezpieczenie ich miejsc pracy. Rozumiem obecną trudna sytuację na rynku, ale podkreślam, że Układy Zbiorowe Pracy są zawierane zawsze z myślą i w odniesieniu do czasów rozwoju, wzrostu gospodarczego i dobrej kondycji danego przedsiębiorstwa. Mam nadzieję, że w tym tonie będą obecnie prowadzone rozmowy z pracownikami Airbusa w Polsce”.

Na spotkaniu zwrócono uwagę, że praktycznie wszystkie firmy działające w sektorze lotniczym i kosmicznym poniosły duże straty w związku z trwającą od marca pandemią Covid-19. Przykładem może być obecna sytuacja całej Grupy Airbus, gdzie najbardziej dotkliwie skutki pandemii odczuł sektor produkujący samoloty pasażerskie, a straty są bardzo trudne do odrobienia, biorąc pod uwagę załamanie rynku transportu lotniczego. Dlatego tak ważne jest, aby zwrócić uwagę polskiego rządu na fakt, że firmy działające na rodzimym rynku w branży lotniczej powinny dostać odpowiednie wsparcie, aby przetrwać kryzys.

Znaczenie tych firm dla polskiego przemysłu obronnego jest ogromne, a ryzyko utraty kluczowych kompetencji, jeżeli chodzi o kapitał ludzki, jest w obecnej sytuacji coraz bardziej realne, na co zwrócił uwagę Rafał Chojecki, wiceprzewodniczący „S” w Airbus Poland: „Airbus szacuje, że powrót do poziomu ruchu lotniczego z końca roku 2019 będzie trwał od trzech do pięciu lat. To spowoduje obniżony popyt w przemyśle lotniczym, a co za tym idzie zmniejszenie produkcji i potencjalnie utratę zasobów ludzkich kompetencyjnych. Tych zasobów nie będzie łatwo odbudować ze względu na złożony i długotrwały proces kształcenia wykwalifikowanych pracowników w przemyśle lotniczym. Państwa europejskie wspierają rodzimy przemysł lotniczy i obronny poprzez na przykład stosowanie szybkiej ścieżki zamówień. Polska również powinna przyśpieszyć modernizację obecnej floty, co da pracę lokalnym podmiotom i pozwoli przetrwać kryzys”.

Krzysztof Kacprzak, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Airbus Poland podsumowując spotkanie podkreślił znaczenie dobrej współpracy i wspólnych celów łączących branżę lotniczą w Polsce: „We wrześniu KSPL podjęło stanowisko, w którym zwracamy uwagę na kondycję przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w Polsce, bezpośrednio narażonych na negatywne skutki pandemii Covid-19. Chodzi głównie o ograniczenie produkcji, a co za tym idzie redukcję miejsc pracy i zmniejszanie wynagrodzeń. Dzisiejsze spotkanie pozwoli nam wspólnie wypracować propozycje dalszych działań i oczekiwań od Rządu RP w kierunku uruchomienia długoterminowych zamówień dla wzmocnienia sektora lotniczego w Polsce, co miałoby kluczowe znaczenie nie tylko dla gospodarki, ale i bezpieczeństwa państwa polskiego. Uważam, że Airbus Poland może zaproponować w tym kierunku szereg rozwiązań”.

Autor: Marcin Koziestański
Źródło: Solidarność

https://www.tysol.pl