Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Seminarium związkowe

„Przyszłość miejsc pracy w przemyśle motoryzacyjnym w kontekście cyfryzacji i automatyzacji” pod takim tytułem odbyło się w dniach 2-3 lipca br. we Wrześni związkowe seminarium zorganizowane przy wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta i Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” we współpracy z niemieckim IG Metall.
W seminarium przedstawiciele Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ Solidarność, Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce oraz Litewskiej Unii Związków Zawodowych Metalowców skupili się na zagadnieniach związanych ze zmianami i wyzwaniami Przemysłu 4.0, w tym przeciwdziałaniu możliwym negatywnym skutkom dla zatrudnienia, systemie edukacji i kształcenia zawodowego, a także rozwoju elektromobilności i wyzwaniach dla przemysłu motoryzacyjnego w kontekście dokonujących się zmian technologicznych oraz wymogów w zakresie ochrony środowiska, .
Przedstawiciele niemieckiego związku zawodowego IG Metall przedstawili propozycje radzenia sobie z wpływem cyfryzacji i automatyzacji na zatrudnienie i warunki pracy w przemyśle, jak np. korzystanie z instrumentów informacji i konsultacji, negocjacji i układów zbiorowych, wpływania na politykę w zakresie edukacji i kształcenia zawodowego, rozwoju i przystosowania do nowych potrzeb kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowania oraz programów osłonowych.