Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Rozjaśniamy pojęcia związane z prawami człowieka – III

W dokumentach programowych NSZZ Solidarność od lat pojawia się postulat dokonania przez Polskę ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (ZEKS). W tym „odcinku” przyjrzymy się bliżej prawom człowieka drugiej generacji.

Prawa człowieka drugiej generacji najogólniej mają na celu zapewnienie możliwości rozwoju na polu socjalnym, ekonomicznym oraz kulturalnym.
Do praw socjalnych zaliczymy przede wszystkim:
– prawo do ochrony zdrowia,
– prawo do świadczeń socjalnych i ubezpieczeń,
– prawo wypoczynku,
– prawo do zabezpieczenia społecznego.
Z kolei w przypadku praw ekonomicznych, do najważniejszych należą:
– prawo do pracy (na godnych warunkach),
– prawo rozwoju ekonomicznego,
– prawo do godnego wynagrodzenia,
– prawo do własności,
– prawo do dziedziczenia.
Wreszcie prawa kulturalne obejmują przykładowo:
– prawo do swobodnego korzystania z dorobku cywilizacyjnego,
– prawo do wolności sztuki,
– prawo do uczestniczenia w życiu kulturalnym,
– prawo do nauki.

czytaj dalej http://www.solidarnosc.org.pl