Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Region Wschodni industriAll Europa z ukraińskimi związkowcami

11 kwietnia IndustriALL Global Union i industriAll Europe (przy udziale polskich związków zawodowych działających w przemyśle metalowym), zorganizowały w polskim mieście granicznym Łańcucie wspólne spotkanie strategiczne z trzynastoma ukraińskimi afiliantami, aby zaplanować przyszłe działania i aktywności w celu wzmocnienia jedności, solidarności i zaangażowania na rzecz Ukrainy.

Poprzez to ważne spotkanie potwierdziliśmy nasze niezachwiane wsparcie dla naszych ukraińskich sióstr i braci. Nasze dwie organizacje będą nadal odpowiadać na potrzeby naszych oddziałów na Ukrainie, mobilizując wszystkie nasze wysiłki i zasoby.
Spotkanie odbyło się tuż przed posiedzeniem Regionu Wschodniego industriAll Europa, a zrzeszone związki zawodowe z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Słowenii powitały swoje ukraińskie siostry i braci.

Uczestnicy dyskutowali o łamaniu praw człowieka i praw pracowniczych na terenach Ukrainy okupowanych przez Federację Rosyjską. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Misji Obserwacyjnej Praw Człowieka na Ukrainie, którzy podzielili się swoją pracą na temat tego, jak najlepiej zgłaszać przypadki łamania praw związkowych.

Casper Edmonds z departamentu polityk sektorowych (SECTOR) MOP i Gocha Aleksandria z Biura MOP ds. Działalności Pracowniczej (ACTRAV) uczestniczyli w spotkaniu, aby wymienić się informacjami na temat naruszania praw pracowników do wolności zrzeszania się, pracy przymusowej i prawa do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

Wojna, okupacja i agresja Rosji na Ukrainie ma ogromny negatywny wpływ na gospodarkę naszego kraju, dlatego z zadowoleniem przyjmujemy możliwość omówienia na tym spotkaniu problemów i znalezienia sposobów ich rozwiązania
powiedział Walerij Matow, przewodniczący związku zawodowego pracowników sektora energii jądrowej Atomprofspilka.

W sektorze maszyn rolniczych zniszczono wiele firm, zablokowano ich logistykę i sprzedaż. W sektorze energetycznym infrastruktura została celowo zniszczona przez ostrzał artyleryjski, bombardowania i drony, ale pracownicy sektora energetycznego zdołali naprawić podstacje i linie energetyczne, ryzykując życiem w niezwykle trudnych warunkach.

W sektorze naftowym i gazowym firmy zostały zniszczone jako pierwsze na początku wojny, spalono wiele magazynów ropy i produktów naftowych. Podobnie zniszczono dwadzieścia jeden przedsiębiorstw petrochemicznych, co spowodowało wysokie ryzyko katastrofy ekologicznej.mo
Z pięcioma elektrowniami, sektor energii atomowej był głównym celem i zajęto elektrownię w Czarnobylu, a także elektrownię atomową w Zaporożu, największą w Europie. Podobno siły rosyjskie przejęły zakład i źle traktowały pracowników. Z 11 000 pracowników przed wojną w zakładzie pozostało tylko 1200.

Sektor węglowy napotkał wiele trudności, a w obwodach donieckim i ługańskim zniszczono dziesięć kopalń. 21 listopada 2022 roku około 2.000 pracowników kopalni pozostało pod ziemią wśród ostrzału i przerw w dostawie prądu. Stracono 40% ukraińskiego przemysłu stalowego, zniszczone zostały huty Azovstal i Ilyich w Mariupolu. Koksownia Avdiivka w obwodzie donieckim, w której znajduje się największa w Europie koksownia, została otoczona przez siły rosyjskie.

Uczestnicy zobowiązali się do dalszego informowania agencji międzynarodowych o wszystkich faktach, aby bronić swoich członków. IndustriALL Global Union i industriAll Europe będą współpracować z MOP w celu zorganizowania wspólnego wydarzenia w Kijowie w najbliższych miesiącach, aby kontynuować uzgodniony plan.

Podczas spotkania omówiono również kwestię odbudowy Ukrainy w kierunku pokojowej i dostatniej przyszłości poprzez zrównoważoną gospodarkę z silnym sektorem produkcyjnym, który niegdyś stanowił podstawę gospodarki kraju. Uzgodniono, że będziemy wspólnie pracować nad wizją polityki przemysłowej w kontekście programu Just Transition, który będzie odgrywał ważną rolę wspierającą.

Uczestnicy nie mieli wątpliwości, że inwestycje nie mogą odbywać się kosztem praw pracowniczych. W tym kontekście omówiono modyfikacje różnych uchwalonych i planowanych przepisów prawa pracy i wyrażono obawy. W interakcjach z agencjami międzynarodowymi i władzami Unii Europejskiej w kontekście procesu akcesyjnego Ukrainy będą wymagane warunki socjalne.

Nasze zaangażowanie na rzecz naszych ukraińskich oddziałów będzie kontynuowane przy silnym, konkretnym wsparciu ze strony naszej rodziny industriAll Europe, ponieważ Ukraina uzyskała status kraju kandydującego do UE. Dołożymy wszelkich starań, aby przygotować nasze ukraińskie oddziały w procesie integracji i z pewnością prawa socjalne i pracownicze pozostaną priorytetem” 
powiedział Luc Triangle, Sekretarz Generalny industriAll Europe.

Poprzez to ważne spotkanie potwierdziliśmy nasze niezachwiane wsparcie dla naszych ukraińskich sióstr i braci. Nasze dwie organizacje będą nadal odpowiadać na potrzeby naszych afiliantów na Ukrainie, mobilizując wszystkie wysiłki i zasoby. Ukraińskie związki zawodowe odgrywają istotną rolę w odbudowie swojego kraju z realnym życiem społecznym i gospodarczym i nasza solidarność jest z nimi
powiedział Kemal Özkan, zastępca sekretarza generalnego IndustriALL Global Union.

https://news.industriall-europe.eu