Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Referendum strajkowe zgodne z RODO

Pracodawca ma obowiązek przekazać związkowi zawodowemu imiona i nazwiska zatrudnionych i informację umożliwiającą nawiązanie z nimi kontaktu w przypadku przeprowadzania referendum strajkowego.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wymaga by ogłoszenie strajku poprzedziło referendum. Zgodę na przeprowadzenie strajku musi wyrazić większość głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy (art. 20). Na tym tle pojawił się problem w związku z RODO. Pracodawcy powoływali się na ochronę danych osobowych i odmawiali udostępnienia listy imiennej zatrudnionych, która jest organizacji związkowej niezbędna do przeprowadzenia referendum strajkowego. Strajk ogłoszony bez zgody większości zatrudnionych będzie nielegalny, a pamiętajmy, że u pracodawcy mogą pracować również pracownicy z agencji pracy tymczasowej, którzy w referendum ni będą brali udziału. Przy okazji, pamiętajmy, że przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w których jest mowa o pracownikach, mają w obecnym stanie prawnym odpowiednie zastosowanie do innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową np. zleceniobiorców (art. 6).

Dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w swojej wypowiedzi prasowej wskazała jednoznacznie, że związek zawodowy może pozyskiwać od pracodawcy imiona i nazwiska osób zatrudnionych, a także dane umożliwiające poinformowanie ich o referendum strajkowym. Tylko w ten sposób będzie on w stanie takie referendum przeprowadzić — czytamy w artykule.

https://www.pb.pl/pracodawca-przekaze-dane-zwiazkowi-955784

Biuro Eksperckie KK
Ewa Podgórska-Rakiel

źródło: https://www.tysol.pl