Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Realizacja projektu „Zatrudnienie cudzoziemców i praca w środowisku wielokulturowym – nowe obszary dialogu społecznego”

Mimo, iż  realizację projektu „Zatrudnienie cudzoziemców i praca w środowisku wielokulturowym – nowe obszary dialogu społecznego” zakłócił  koronawirus, poprawa sytuacji z nim związanej umożliwiła przeprowadzenie czterech szkoleń dla związkowców z zakładów zrzeszonych w Sekretariacie Metalowców.

Podczas szkoleń uczestnicy identyfikowali zalety i wady związane z wielokulturowością na terenie zakładu pracy i miasta, wyzwania z jakimi mierzy się związek zawodowy w zakładzie pracy w związku z zatrudnianiem cudzoziemców przez pracodawcę, poznawali przepisy prawne dot.zatrudniania pracowników-cudzoziemców.
Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z czterech przeprowadzonych dotychczas szkoleń.

12 marca 2020r., Rzeszów

6-7 lipca 2020r., Rzeszów

8-9 lipca 2020r., Zakopane

16-17 lipca 2020r. Wisła

 

projekt realizowany przez Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność w partnerstwie z norweską centralą związkową Fellesforbundet w okresie od stycznia 2020r. do kwietnia 2022r. Celem projektu jest zwiększenie potencjału naszych działaczy do wprowadzania do dialogu społecznego kwestii związanych z zatrudnieniem imigrantów i pracy w środowisku wielokulturowym, w tym zdolności do transferowania wiedzy i rozwiązań wypracowanych w innych krajach, oraz potencjału do formułowania akceptowalnych dla partnerów społecznych rozwiązań.
Głównym powodem podjęcia projektu jest stosunkowo nowe zjawisko licznych grup cudzoziemców w zakładach pracy oraz przekonanie, że ta nowa sytuacja powinna być przedmiotem dialogu społecznego.