Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Międzynarodowe Seminarium projektu „Zatrudnienie cudzoziemców i praca w środowisku wielokulturowym – nowe obszary dialogu społecznego”

„Zatrudnienie cudzoziemców i praca w środowisku wielokulturowym
– nowe obszary dialogu społecznego”
seminarium online: 28 czerwca 2021

 

Pandemia wymusiła na nas zmianę formuły Seminarium Międzynarodowego – obecnie nie ma możliwości zaproszenia uczestników seminarium do Polski. Sami uczestnicy zresztą postrzegają wyjazd zagraniczny, jako ryzykowny i niepotrzebny. Dlatego też zaproponowaliśmy zorganizowanie seminarium w formie jednodniowego spotkania online.

Międzynarodowe seminarium, z udziałem przedstawicieli pracowników z 5 krajów Regionu Wschodniego industriAll Europe oraz doświadczonej w przedmiotowych temacie strony norweskiej pozwoli na wymianę doświadczeń oraz upowszechnienie rezultatów projektu.
Projekt ma na celu zapoznanie polskich działaczy związkowych z norweskimi doświadczeniami w zakresie tematyki objętej projektem. Na obecnym etapie realizacji projektu pierwsza wizyta studyjna została odwołana ze względu na zamknięcie granic (covid-19). Istnieje również ryzyko, że druga z zaplanowanych wizyt studyjnych również się nie odbędzie. W takiej sytuacji polscy związkowcy straciliby niepowtarzalną okazję do zapoznania się z norweskimi doświadczeniami w zakresie zatrudniania cudzoziemców i pracy w środowisku wielokulturowym.
Zmiana formuły dała możliwość poszerzenia zakresu tematów poruszanych podczas wydarzenia oraz włączenia do seminariów partnerów z Norwegii. Możliwe jest również osiągnięcie celów, które zostały postawione przed tym działaniem, a nawet uzyskanie znaczącej wartości dodanej.

Seminarium pozwoli na:
– prezentację sytuacji i doświadczeń każdego kraju, z którego pochodzą uczestnicy i organizatorzy
– dyskusję w czasie rzeczywistym – odnoszącą się do treści poszczególnych wystąpień oraz do kilku zagadnień wybranych do dyskusji moderowanej

Treść wystąpień zostanie zredagowana i włączona do końcowej publikacji przewidzianej w projekcie.

Program seminarium:
09.00-09.15 Powitanie, informacja o projekcie – Bogdan Szozda, Przewodniczący Sekretariatu Metalowców NSZZ “Solidarność”
09.15 – 11.15 Prezentacja sytuacji w CZ, SLO, SK, HU, PL
Alena Paukrtova OS KOVO Czechy
Ilona Kostadinovova OS KOVO Czecyh
Mateja Grečnik SKEI Słowenia
Michal Drobny OZ KOVO Słowacja
Zoltán László VASAS Węgry
Jacek Majewski NSZZ “Solidarność” Polska
+ dyskusja,
11.15 – 11.45 przerwa na lunch
11.45 – 13.15 Prezentacja sytuacji w Norwegii
Line Eldring – szefowa działu polityki w Fellesforbundet i badacz rynku pracy: Pracownicy migrujący w Norwegii
Petter Vellesen – działacz związkowy w oddziale Fellesforbundet dla pracowników budowlanych w Oslo na temat historii organizowania się pracowników migrujących
w Oslo
Marek Bogucki – oficer związkowy w oddziale Fellesforbundet w Stavanger, na temat ich obecnej pracy w organizowaniu pracowników migrujących
+ dyskusja
13.15 zakończenie seminarium

 

Mimo, iż  realizację projektu „Zatrudnienie cudzoziemców i praca w środowisku wielokulturowym – nowe obszary dialogu społecznego” zakłócił  koronawirus, sukcesywnie odbywały się kolejne szkolenia dla związkowców z zakładów zrzeszonych w Sekretariacie Metalowców.

Podczas szkoleń uczestnicy identyfikowali zalety i wady związane z wielokulturowością na terenie zakładu pracy i miasta, wyzwania z jakimi mierzy się związek zawodowy w zakładzie pracy w związku z zatrudnianiem cudzoziemców przez pracodawcę, poznawali przepisy prawne dot. zatrudniania pracowników-cudzoziemców.
Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z przeprowadzonych dotychczas szkoleń.

9-11 czerwca 2021r., Zakopane

19-21 maja 2021r., Szczyrk

17-19 maja 2021r., Wisła

24-26 marca 2021r., Wisła

22-24 marca 2021r., Wisła

 

10-12 marca 2021r., Wisła

9-10 marca 2021r., Wisła

24-26 lutego 2021r., Wisła

 

22-24 lutego 2021r., Wisła

17-19 lutego 2021r., Wisła

 

19-21 października 2020r., Zakopane

14-16 października 2020r., Wisła

28-30 września 2020r., Wisła

17-18 września 2020r., Wisła

16-17 lipca 2020r. Wisła

8-9 lipca 2020r., Zakopane

6-7 lipca 2020r., Pstrągowa

Warsztaty 12-14 marca 2020r., Pstrągowa

Warsztaty 27-29 lutego 2020r., Wisła

Warsztaty 6-7 lutego 2020r., Gliwice

 

projekt realizowany przez Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność w partnerstwie z norweską centralą związkową Fellesforbundet w okresie od stycznia 2020r. do końca października 2021r. Celem projektu jest zwiększenie potencjału naszych działaczy do wprowadzania do dialogu społecznego kwestii związanych z zatrudnieniem imigrantów i pracy w środowisku wielokulturowym, w tym zdolności do transferowania wiedzy i rozwiązań wypracowanych w innych krajach, oraz potencjału do formułowania akceptowalnych dla partnerów społecznych rozwiązań.
Głównym powodem podjęcia projektu jest stosunkowo nowe zjawisko licznych grup cudzoziemców w zakładach pracy oraz przekonanie, że ta nowa sytuacja powinna być przedmiotem dialogu społecznego.