Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa na Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Organizacja Narodów Zjednoczonych pozostaje zobowiązana do skończenia ze wszelkimi formami przemocy wobec kobiet i dziewcząt.
Przemoc to jedno z najbardziej przerażających, uporczywych i rozpowszechnionych nadużyć, które łamią prawa człowieka. Dotyka ona co trzecią kobietę na świecie.
Oznacza to, że przemoc dotyczy kogoś w twoim otoczeniu. Może to być ktoś z rodziny, osoba z którą pracujesz czy przyjaciółka. A może sama jej doświadczasz.
Przemoc seksualna wobec kobiet jest zakorzeniona w panującej przez wieki dominacji mężczyzn.
Nie zapominajmy, że to nierówność na tle płci napędza kulturę gwałtu. Zjawisko to sprowadza się zasadniczo do braku równowagi sił między kobietami i mężczyznami.
Stygmatyzm, błędne mniemania, nieinformowanie i słabe egzekwowanie prawa utrwalają bezkarność.
Gwałt nadal jest stosowany jako straszliwa broń wojenna.
I to wszystko musi się zmienić… już teraz.
Wzywam rządy państw, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie i ludzi na całym świecie do zajęcia zdecydowanego stanowiska przeciwko przemocy seksualnej i mizoginii.
Musimy wykazać większą solidarność z kobietami dotkniętymi przemocą, aktywistami i obrońcami praw kobiet.
Musimy promować prawa kobiet i równe szanse dla kobiet i mężczyzn.
Razem możemy, a nawet musimy skończyć z gwałtami i atakami na tle seksualnym w każdej formie.

Dziękuję

źródło: UNIC Warsaw  ośrodek informacji ONZ