Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Przemysł w kryzysie! Europa musi podjąć działania!

Oświadczenie prasowe Komitetu Wykonawczego industriAll Europa

obradującego w dniach 30 listopada/ 1 grudnia br.

Europejscy pracownicy stoją w obliczu narastającego kryzysu społecznego. Nasze branże stoją w obliczu kryzysu egzystencjalnego, a zegar klimatyczny tyka.

Podczas dzisiejszego spotkania w Brukseli członkowie Komitetu Wykonawczego industriAll Europa przeprowadzili intensywną debatę na temat kryzysu cen energii i kosztów utrzymania oraz stanu europejskiego przemysłu.

Głośno apelowano o pilne działania w sprawie cen energii i o zdecydowaną europejską politykę przemysłową, a także o solidarność w Europie i między państwami. Przemysł jest i pozostaje kręgosłupem naszej gospodarki. Zielony ład może zostać zrealizowany tylko wtedy, gdy będzie wspierany przez zrównoważony przemysł.

Związki zawodowe są głęboko zaniepokojone społecznymi skutkami kryzysu i atakami na standardy życia. Pracownicy naszych branż są podwójnie dotknięci: po pierwsze jako obywatele wysoką inflacją i ogromnymi kosztami życia, a po drugie jako pracownicy, którzy widzą, że ich miejsca pracy są zagrożone. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwa borykają się z ekstremalnymi kosztami energii, a przenoszenie produkcji już ma miejsce, zagrożenie dezindustrializacją jest obecne i realne.

IndustriAll Europa i i jego afilianci domagają się zatem krótkoterminowych środków kryzysowych w celu ochrony miejsc pracy i wsparcia przemysłu. Fundusze publiczne muszą być powiązane z warunkowością społeczną, aby zagwarantować miejsca i warunki pracy.

IndustriAll Europa domaga się wzmocnienia negocjacji zbiorowych, ponieważ są one kluczem do zapewnienia dobrych płac i warunków pracy.

Na przyszłość Europa potrzebuje nowej strategii energetycznej. Strategia ta musi zająć się niedoskonałością rynku energetycznego i obecnymi zależnościami energetycznymi. Podczas gdy elektryfikacja zwiększy ogólne zapotrzebowanie na energię, należy radykalnie zwiększyć dostawy czystej energii i efektywność energetyczną. Europa musi być w stanie polegać w przyszłości na przystępnych cenowo, przyjaznych dla środowiska i autonomicznych dostawach energii.

Co najważniejsze, żadne przedsiębiorstwo nie może czerpać zysków z kryzysu! Zyski nadzwyczajne muszą zostać odebrane i zainwestowane w przekształcenie naszego przemysłu w celu zapewnienia sprawiedliwej transformacji.