Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Przemoc wobec kobiet musi się skończyć. Kropka.

Dziś – w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet – industriAll Europe wzmacnia swoje zaangażowanie w działania przeciwko przemocy w miejscu pracy.

„Związki zawodowe i pracodawcy muszą działać razem, aby zapobiegać przemocy w pracy, wspierać ofiary i karać sprawców.
podkreślił Luc Triangle, Sekretarz Generalny industriAll Europe.

Przemoc fizyczna lub psychiczna wobec kobiet może mieć miejsce w każdym miejscu pracy, niezależnie od branży, zawodu lub poziomu wykształcenia.

Dlatego IndustriAll Europe w pełni popiera apel Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych ws. kandydatki na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz desygnowanej na komisarza ds. Równości Heleny Dalli a także ws. przyspieszenia działań na tym polu i na rzecz równości szans ogólnie.

Klaudia Frieben, przewodnicząca grupy roboczej ds. Równości Szans industriAll Europe, która zbiera się dziś w Helsinkach, powiedziała: „Potrzebujemy lepszego prawodawstwa europejskiego, wzywamy także wszystkie rządy do wdrożenia konwencji stambulskiej i szybkiego ratyfikowania konwencji 190 Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy. ”

Około 35% kobiet doświadcza przemocy fizycznej i / lub seksualnej, ale tylko 40% szuka wsparcia. Szczególnie zagrożone są młode dziewczęta i starsze kobiety, kobiety identyfikujące się jako lesbijki, biseksualne, transpłciowe lub interseksualne,migrantki i uchodźczynie, kobiety tubylcze i z mniejszości etnicznych lub kobiety i dziewczęta z niepełnosprawnością. Oficjalnym motywem Organizacji Narodów Zjednoczonych na Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet 2019 jest „Pomarańczowy świat: Równość pokoleń przeciw przemocy.”  Podobnie jak w poprzednich latach, w dniu 25 listopada rozpoczyna się 16 dniowy okres działań, które zakończą się w 10 grudnia 2019r. w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: https://prod-industriall-europe