Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Zatrudnienie cudzoziemców i praca w środowisku wielokulturowym – nowe obszary dialogu społecznego
projekt  współfinansowany z funduszy norweskich

 

Projekt Employment of foreigners and work in a multicultural environment – new areas of social dialogue (Zatrudnienie cudzoziemców i praca w środowisku wielokulturowym – nowe obszary dialogu społecznego) realizowany jest prze Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność w partnerstwie z norweską centralą związkową Fellesforbundet. Projekt realizowany będzie w okresie od stycznia 2020r. do października 2021r.
Głównym powodem, dla którego podejmujemy niniejszy projekt jest stosunkowo nowe zjawisko licznych grup cudzoziemców w zakładach pracy oraz przekonanie, że ta nowa sytuacja powinna być przedmiotem dialogu społecznego. Celem projektu jest zwiększenie potencjału naszych działaczy do wprowadzania do dialogu społecznego kwestii związanych z zatrudnieniem imigrantów i pracy w środowisku wielokulturowym, w tym zdolność do transferowania wiedzy i rozwiązań wypracowanych w innych krajach, oraz potencjału do formułowania akceptowalnych dla partnerów społecznych rozwiązań.

Aby osiągnąć powyższy cel w projekcie zrealizowane zostaną następujące działania:
1. WARSZTATY IDENTYFIKACJI PROBLEMÓW (obszary zatrudnienia cudzoziemców i pracy w środowisku wielokulturowym) – z aktywnym udziałem działaczy związkowych różnych szczebli – podstawa do podjęcia pozostałych działań projektu (uczestnicy: związkowcy reprezentujący całe spektrum branży metalowej).
2. EKSPERTYZY – prawne, ekonomiczne, społeczne – dotyczące stanu prawnego i możliwości zmian – problemy i propozycje regulacji zidentyfikowane na warsztatach identyfikacji w kontekście obecnego stanu prawnego, możliwości zmian, kontekstu funkcjonowania przedsiębiorstw, dotychczasowych polityk etc.
3. WIZYTY STUDYJNE – pozwolą na zapoznanie działaczy z rozwiązań stosowanych w krajach, które mają dłuższe tradycje pracy w środowisku wielokulturowym w branży metalowej (np. w Norwegii)
4. MIĘDZYNARODOWE KONWERSATORIUM – z udziałem delegatów central związkowych z 5 krajów (Europejska Federacja Przemysłowa) – wymiana doświadczeń, upowszechnienie rezultatów projektu
5. SZKOLENIA DLA DZIAŁACZY ZWIĄZKOWYCH – działanie obejmuje opracowanie szkoleń i materiałów dla działaczy związkowych oraz pilotażowe przeszkolenie ok 150 osób z zakresu zatrudniania cudzoziemców i pracy w środowisku wielokulturowym oraz wnoszenia kwestii z tym związanych do dialogu społecznego.
6. UPOWSZECHNIENIE OSIĄGNIĘĆ PROJEKTU – publikacja z produktami projektu, w tym programu szkoleń, ekspertyz przygotowanych w ramach projektu, materiałów wypracowanych przez uczestników warsztatów identyfikacji problemów i szkoleń pilotażowych, przegląd najciekawszych rozwiązań zagranicznych).

Zapraszamy kolegów do aktywnego udziału w projekcie. Informacje o rekrutacjach do poszczególnych działań publikowane będą na naszej stronie na bieżąco.

Bliższe informacje można uzyskać drogą mailową lub telefoniczną w Sekretariacie Metalowców
Dorota Mikłos  32  25 38 723; 601 91 91 66

Zapraszam do galerii zdjęć ze szkoleń i warsztatów 

Rzeszów, Wisła 2020

Wisła  2020

Seminarium on-line  28 czerwca 2021

Wakacyjne szkolenia w Zakopanem 2021

Negocjacje z pracodawcą – wrześniowe szkolenia w Wiśle 

Negocjacje z pracodawcą, kolejne szkolenia