Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” jest partnerem w międzynarodowym projekcie unijnym francuskiego związku FGMM-CFDT – pt. Europejski udział pracowników przemysłu metalowego: stan zaawansowania i najlepsze praktyki, skierowanym do przedstawicieli europejskich rad zakładowych.
Zaangażowani uczestnicy projektu wypełnili ankietę dot. funkcjonowania ich ERZ, która została przeanalizowana i przedstawiona podczas seminarium w Warszawie.
W ramach realizacji projektu odbędzie się 5 seminariów:
Paryż 8 listopada 2018
Bukareszt 7 lutego 2019
Warszawa 4 kwietnia 2019
Madryt 6 czerwca 2019
Praga 18 września 2019

Dialog społeczny w ERZ-ach – Paryż
– Komunikacja wśród członków ERZ
– Jak ERZ-ty mogą wzmocnić swoją rolę i udział w lepszym dialogu społecznym? np. równość zawodowa, społeczna odpowiedzialność biznesu, przemysł 4.0, bhp w miejscu pracy, pracownicy migracyjni, polityka szkoleniowa itd…
– Rola europejskich porozumień ramowych negocjowanych przez industriAll Europa

Jakość informacji (proces odgórny) – Bukareszt
– Informacje przekazane do ERZ / sprawy tajne / ekspertyzy
– Informacje otrzymane przez ERZ i przesłane do lokalnych rad zakładowych
– Przekazywanie dokumentów oraz podczas spotkań (język, czas…)
– Przekazywanie pośród członków ERZ

Konsultacje: zasady skuteczności (z dołu do góry) – Warszawa
– Jaka jest rola ERZ w przypadku restrukturyzacji?
– Jak uczestniczą pracownicy – związek między ciałem europejskim a ciałem krajowym
– Jakie narzędzia są dostępne? Ekspertyzy, silne związki, koordynatorzy, sekretarze ERZ, wsparcie industriAll
– W jaki sposób pracownicy opracowują alternatywne propozycje?

Główne bariery i wyzwania dla związków zawodowych w ERZ-ach – Madryt
– Trudności z jakimi się spotykamy ( różnice pomiędzy kulturami związków zawodowych, język…)
– Artykulacja pomiędzy ciałem europejskim a ciałem krajowym
– Dobre praktyki (sieć pomiędzy członkami, solidarność związkowa…)
– Budowanie siły związku zawodowego: jak zmotywować członków I związki zawodowe do udziału w ERZ-ach?

Jaką obrać drogę? – Praga
– Stan zaawansowania, wyniki po 4 seminariach i wyniki ankiety
– Jak możemy tworzyć lepsze porozumienia? Budowanie zdolności: szkolenia, komunikacja, przewodniki, projekty, narzędzia, seminaria
– Pomysły odnośnie zmian w Dyrektywie: co musi zostać ulepszone?

Realizacja projektu zakończy się dwudniową Konferencją finałową w Brukseli z udziałem 75 uczestników, która planowana jest ~ 16 stycznia 2020r.