Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

CHANGE air project – Zmiany demograficzne
w zatrudnieniu

czas trwania projektu
01 listopada 2015r. do 31 października 2017r.

 

Głównym celem projektu w Polsce było zawarcie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy uwzględniającego podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników, wyrównanie standardów zatrudnienia i zasad konkurencyjności w przemyśle lotniczym i zatrzymanie migracji wykwalifikowanych pracowników.

Koordynatorem projektu była niemiecka federacja związków zawodowych DGB/VHS, głównym partnerem – związek IG Metall, w realizacji projektu uczestniczyły związki zawodowe z Polski, Anglii, Włoch, Szwecji, Rumunii, Francji oraz federacja przemysłowa industriAll Europa. Ze strony NSZZ „Solidarność” w realizację projektu zaangażowany był Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” i Krajowa Sekcja Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność”.

Przemysł lotniczy w Polsce to ponad 200 firm lotniczych i okołolotniczych, zatrudniających łącznie ponad 30 tysięcy pracowników.
Konferencja, jaka miała miejsce 12 lipca 2017r. w Rzeszowie była zwieńczeniem realizowanego od listopada 2015r. projektu, będącego inicjatywą związków zawodowych w zakresie innowacji zatrudnienia w europejskim przemyśle lotniczym w celu zabezpieczenia wykwalifikowanych pracowników.