Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Prekonsultacje projektu rządowego programu pomocy przedsiębiorcom energochłonnym

Związek zawodowy „Solidarność” otrzymał zaproszenie do prekonsultacji projektu rządowego programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej” na 2022r.

Program projektowany jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej pn. „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”. W ramach programu planowane jest wsparcie przedsiębiorstw energochłonnych z sektorów najbardziej narażonych na skutki rosnących cen energii i nośników energii.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji zmian w projekcie.

Informacja o rozpoczęciu prekonsultacji została ogłoszona pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/zaczynamy-prekonsultacje-rzadowego-programu-dla-firm-energochlonnych-na-2022-r

Koncepcję programu można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prekonsultacje-rzadowego-programu-pomocy-przedsiebiorcom-energochlonnym

Propozycje zmian zapisów w projekcie programu w ramach prekonsultacji można zgłaszać do piątku, 25 listopada, na adres michal.ciesielski@mrit.gov.pl 

Proszę o przekazywanie uwag bezpośrednio do michal.ciesielski@mrit.gov.pl oraz do wiadomości: branze@solidarnosc.org.pl; ekonom@solidarnosc.org.pl 

Biuro Eksperckie Komisji Krajowej 

fot. pixabay

https://www.solidarnosc.org.pl