Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Posiedzenie Regionu Wschodniego industriAll Europa

Zakończyło się posiedzenie Regionu Wschodniego industriAll Europa. Przedstawiciele z Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier i Polski omówili najpilniejsze sprawy Regionu związane z kryzysem energetycznym, inflacją i żądaniami wzrostu płac oraz realizacją Kampanii industriAll Europa na temat wynagrodzeń, realizację celów Green Deal. Przedstawiono również aktualną sytuację społeczno-gospodarczą poszczególnych krajów wraz z podjętymi przez związki zawodowe działaniami, a także aktualności z industriAll Europa.

Wnioski z dyskusji:
– Jako jednego ze środków pomocy gospodarstwom domowym, firmom i rozwiązania kryzysu, Region Wschodni industriAll Europa domaga się przyjęcia ogólnoeuropejskiego limitu cen energii finalnej z zachowaniem zasady solidarności między krajami członkowskimi UE o różnych potrzebach energetycznych dla funkcjonowania gospodarki, zwłaszcza przemysłu.
– Przyjęcia realnej polityki przemysłowej dla całej UE.
– Region Wschodni będzie kontynuował dyskusje i coraz bardziej naciskał na zmiany w ustawodawstwie krajowym w zakresie implementacji Dyrektywy UE o odpowiedniej płacy minimalnej na rzecz poprawy negocjacji zbiorowych we wszystkich krajach.
– Region Wschodni domaga się, aby KE wszelkimi sposobami zapobiegała spekulacyjnemu handlowi uprawnieniami do emisji, który utrudnia funkcjonowanie unijnym firmom (system ETS nie został stworzony w tym celu).

Posiedzenie Regionu Wschodniego odbyło się w dniach 21-23 listopada br. w Bratysławie. Sekretariat Metalowców reprezentował Przewodniczący Bogdan Szozda.