Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Posiedzenie Hutniczego Zespołu Trójstronnego

18 października br. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa, w trakcie którego została przedstawiona sytuacja polskiego hutnictwa w świetle potęgujących się zawirowań gospodarczych oraz dostępności surowców i nośników energii, w szczególności gazu ziemnego. Dyskutowano m. in. o możliwościach wsparcia hutnictwa w Polsce w sytuacji kryzysu energetycznego – wdrożenia tzw. Tymczasowych Ram Kryzysowych, rozwoju lądowej energetyki wiatrowej -liberalizacji tzw. zasady 10 H i ułatwień w procesie inwestycyjnym farm wiatrowych na lądzie, a także obniżenia kosztów systemu zielonych certyfikatów i procesu notyfikacji nowelizacji przepisów w zakresie rekompensat kosztów pośrednich. Podkreślono strategiczne znaczenie złomu dla hutnictwa, jako surowca zdekarbonizowanego, nie występującego w naturalnym środowisku, którego rocznie z Europy wywozi się ok. 20 mln ton, głównie do Turcji. Przedstawiono informację o budowie nowego pływającego terminala gazowego w Gdańsku, który ma zostać otwarty w 2027r.

A.Gębara