Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

„… aby zbudować zrównoważoną przyszłość, musimy już teraz wyjść poza horyzont celów krótkoterminowych. Europa musi wrócić na ścieżkę rozwoju, a następnie na niej pozostać. Taki jest cel strategii Europa 2020. Jej założenia to więcej miejsc pracy i wyższy standard życia. Strategia pokazuje, że Europa może się rozwijać w sposób inteligentny i zrównoważony, może sprzyjać włączeniu społecznemu, umie znaleźć sposób na stworzenie nowych miejsc pracy i określić kierunek rozwoju naszych społeczeństw…”

Załączone dokumenty (i wiele innych) dostępne są na stronach internetowych w języku polskim:
www.ec.europa.eu, www.eur-lex.europa.eu, www.mg.gov.pl