Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Polityka przemysłowa

Promowanie rozwoju polskiego przemysłu

W trosce o przyszłość polskiej gospodarki, zauważając brak rządowej polityki przemysłowej Rada Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w styczniu 2012r. powołała Zespół ds. polityki przemysłowej. Od tamtego czasu w ramach działań podejmowanych przez Zespół, odbyło się spotkanie z Klubem poselskim Prawa i Sprawiedliwości, która zaowocowała debatą nt. polityki przemysłowej w Sejmie; nawiązano współpracę z ekspertami Polskiego Lobby Przemysłowego i firmy S. Partner i z ich udziałem zorganizowano we wrześniu 2012 w Mielcu konferencję pt. „Polityka przemysłowa w Polsce”, której celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie – czy w naszym kraju prowadzona jest polityka przemysłowa. W październiku 2012r. na łamach Tygodnika Solidarność odbyła się debata poświęcona rozwojowi przemysłu w Polsce zakończona apelem o powrót do odważnego promowania polskiego przemysłu po 20 latach okresu transformacji. Dużym osiągnięciem Zespołu było doprowadzenie do panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów podczas XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów w Kielcach – w listopadzie 2012 roku, w efekcie którego Zjazd przyjął Stanowisko ws. rozwoju przemysłu. Ten i inne dokumenty dostępne są w menu podstrony.

Dyskusja dot. rozwoju polskiego przemysłu toczy się również na forum Rady Koordynacyjnej IndustriAll Polska, w skład której wchodzą przemysłowe związki zawodowe zrzeszone w OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność”, który reprezentują przedstawiciele Sekretariatów: Metalowców; Górnictwa i Energetyki oraz Przemysłu Chemicznego.

Działania podejmowane na rzecz rozwoju polskiego przemysłu spowodowały, że Komisja Krajowa Uchwałą nr 7/2013  na posiedzeniu w dniu 20 marca 2013r. w Bielsku-Białej  powołała Zespół d/s Rozwoju Przemysłu.

Obecnie, na mocy Uchwały Komisji Krajowej nr 37/2018 z dnia 11 grudnia 2018r. Zespół ds. rozwoju przemysłu działa w składzie:

Bartosz Waldemar
Grzesik Jarosław
Kimso Kazimierz
Kropiwnicki Andrzej
Lange Jarosław
Łusiewicz Piotr
Miara Mirosław
Szozda Bogdan
Sikorski Zbigniew

Zespół ds. Rozwoju Przemysłu działa na podstawie regulaminu, zatwierdzonego przez Komisję Krajową, stanowiącego integralną część Uchwały.

 

Regulamin Pracy

Zespołu Komisji Krajowej ds. Rozwoju Przemysłu

1. Zadania Zespołu

a) Wypracowywanie i prezentowanie Komisji Krajowej działań w zakresie polityki przemysłowej,

b) Monitorowanie sytuacji ekonomicznej i społecznej w poszczególnych branżach,

c) Przygotowywanie i opiniowanie na potrzeby Prezydium KK stanowisk, projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących przemysłu.

2. Sprawy organizacyjne

a) Zespół wybiera spośród siebie przewodniczącego.

b) Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, zwołuje
je przewodniczący za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej na siedem dni przed posiedzeniem.

c) Prace Zespołu organizuje przewodniczący, który może wyznaczyć swojego zastępcę.

d) Wypracowane dokumenty przyjmowane są w formie decyzji zwykłą większością głosów.

e) Wszystkie dokumenty wypracowane przez Zespół podpisuje przewodniczący
i przekazuje je Prezydium Komisji Krajowej.

f) Nieobecności usprawiedliwia przewodniczący. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności na posiedzeniach, automatycznie wykluczają członka z prac w Zespole.

g) Zebranie Zespołu jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków.

3. Finansowanie

a) Koszty ewentualnej obsługi eksperckiej zespołu ds. rozwoju przemysłu pokrywane będą ze środków Komisji Krajowej, po uzgodnieniu z Prezydium KK.

 

Przydatne linki:

Polskie Lobby Przemysłowe http://plp.info.pl

ZR Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” http://solidarnosckatowice.pl zakładka Był sobie polski przemysł

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii http://www.mpit.gov.pl