Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Podziękowania za udział w manifestacji

Koleżanki i Koledzy

W imieniu Rady Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ “Solidarność” wyrażam wielkie podziękowanie za udział Waszych przedstawicieli w zorganizowanej w dniu 9 czerwca br. w Warszawie manifestacji, będącej wyrazem naszego sprzeciwu wobec braku szeroko rozumianego dialogu pomiędzy związkami zawodowymi a stroną rządową, łamaniu praw pracowniczych, a także zagrożeń utratą wielu miejsc pracy wskutek braku solidnej polityki przemysłowej.
Manifestacja była organizowana przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ “Solidarność” przeciw poważnym zagrożeniom występującym w branży energetycznej i górniczej. Nasz udział w manifestacji był wyrazem solidarności w Koleżankami i Kolegami z Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, ale w przygotowanej przez nasz Sekretariat petycji, wskazaliśmy zagrożenia dla naszych branż i nasze oczekiwania wobec strony rządowej.
Manifestacja miała cztery główne punkty: przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Naszą petycję chcieliśmy złożyć w ministerstwach
i u Premiera, ale zrobiliśmy to skutecznie tylko w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Ze złożenia petycji w Ministerstwie Rozwoju organizatorzy manifestacji zrezygnowali, natomiast w Kancelarii Premiera zastaliśmy zamknięte drzwi i petycja została złożona pod drzwiami.
Nasza petycja jednak zostanie wysłana zarówno do Pana Ministra Gowina i Pana Premiera.

Petycja M.Morawiecki

Przewodniczący Rady

Bogdan Szozda