Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Podpisanie porozumienia podwyżkowego w TRW – strajk zażegnany!

W dniu 21 lutego br. o godz. 14.00 członkowie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” na zaproszenie Dyrekcji TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym wypracowania porozumienia podwyżkowego w trwającym sporze zbiorowym z pracodawcą. W spotkaniu uczestniczyła pani Carolin Hefner, wiceprezydent ds. Pracowniczych Grupy Passive Safety Systems ZF.
Podczas spotkania obie strony sporu zbiorowego omówiły przebieg negocjacji, rokowań i mediacji. Strona związkowa zapoznała panią Carolin Hefner z wynikami przeprowadzonego referendum strajkowego, oczekiwaniami załogi związanymi z podwyżkami oraz o podjętymi w związku z tym decyzjami dotyczącymi ogłoszenia strajku w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Jednocześnie strona związkowa omówiła przedstawione Dyrekcji w dniu 18 lutego br. warianty propozycji porozumienia podwyżkowego kończącego spór zbiorowy.
W wyniku rozmów, w imieniu Zarządu ZF, pani Carolin Hefner zaproponowała stronie związkowej ostateczną propozycję zawarcia porozumienia podwyżkowego kończącego spór zbiorowy: wzrost wynagrodzeń od dnia 1 lutego 2019 r. o kwotę bazową 300 złotych brutto, wprowadzenie uzgodnionych zasad wypłat nagród jubileuszowych oraz wyrównanie kwotowe w wysokości 250 zł za miesiąc styczeń 2019 r.
Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione propozycje zaproponowanego porozumienia podwyżkowego oraz także podkreślając odpowiedzialność NSZZ “Solidarność” za dalszy wizerunek zakładów, ich rozwój i utrzymanie miejsc pracy, członkowie zespołu negocjacyjnego NSZZ “Solidarność” podpisali w dniu dzisiejszym porozumienie kończące wszczęty w dniu 3 stycznia br. spór zbiorowy.

Stanisław Kołodziejczyk