Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Po spotkaniu Komitetu Polityki Przedsiębiorstw industriAll Europa

W dniach 8-9 marca 2018 w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Polityki Przedsiębiorstw industriAll Europa, w którym uczestniczyli przedstawiciele central związkowych z 19 krajów, w tym z Sekretariatu Metalowców Małgorzata Calińska-Mayer, Mariola Różyc i Grzegorz Pietrzykowski.
Z-ca Sekretarza Generalnego industriAll Europa Sylvain Lefebvre omówił strategię rozwoju przemysłu i konsekwencje wprowadzenia przez USA ceł na stal oraz przedstawił stan prac nad nową dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie ERZ. Powstaje dokument – przewodnik dla Europejskich Rad Zakładowych przedstawiający między innymi najlepsze praktyki, przygotowywany przez EKZZ i Business Europe we współpracy industriAll Europa posiadającym wiele przykładów dobrych praktyk. Dyskutowano również o cyfryzacji w zakładach pracy obecnej w każdym sektorze choć w różnym stopniu. Cyfryzacja powinna stać się tematem na wszystkich szczeblach, krajowym i europejskim, a zadania jakie wymusza, to negocjacje nt. czasu pracy, mobilności, edukacji itp.

Z-ca sekretarza Generalnego EKZZ Peter Scherrer omawiając temat demokracji w miejscu pracy przedstawił konieczność debaty nt. powiększania praw do konsultacji i informacji. Przygotowany przez EKZZ Katalog żądań sprowadza się do minimalnych standardów funkcjonowania ERZ dla wszystkich krajów europejskich, aby go wdrożyć trzeba uzyskać przychylność europosłów, w obecnej kadencji niewielu przychylnych jest pracownikom W trakcie posiedzenia przedstawiono pomysł utworzenia na szczeblu europejskim Rzecznika praw pracowniczych.

W kolejnym punkcie została przedstawiona informacja o trwających negocjacjach porozumień o utworzenia ERZ w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach – między innymi omawiano GE z podziałem na GE Power, GE Energia i GE Pass, Alstom/ Siemens, Tata Steel/ Thyssenkrupp, Bitron.
Z dużą uwagą wysłuchano informacji dotyczących Brexitu i funkcjonowania ERZ po wyjściu z Unii. Porozumienie zawarte z Unią Europejską może zawierać zapisy gwarantujące udział pracowników z Wielkiej Brytanii w ERZ oraz ochronę brytyjskich pracowników.

Małgorzata Calińska Mayer
Członkini Komitetu Polityki Przedsiębiorstw industriAll Europa