Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Po posiedzeniu Komitetu Polityki Przedsiębiorstw

W dniach 22-23.10.2020 w systemie zdalnym odbyło się posiedzenie Komitetu Polityki Przedsiębiorstw industriAll Europe.
Podczas spotkania dyskutowano sprawę trudności w zorganizowaniu Kongresu industriAll Europe spowodowane epidemią COVID – 19. Została podjęta decyzja o przedłużeniu terminu jego organizacji do 30.06.2021 roku. Powołany Zespół w składzie: Luc Trangle, Isabele Barthes, Judith Kirton-Darling zajmie się przygotowaniem nowych priorytetów i działań do następnego Kongresu i organizacją samego Kongresu. Stworzony zostanie plan na lata 2022-2023 nt. Rozwoju przemysłu w Europie.
Jonathan Hayward odnosząc się do Brexitu uznał, iż to najgorszy moment na opuszczenie UE, Wielka Brytania nie będzie miała dostępu do funduszy europejskich na pomoc w dobie kryzysu związanego z Covid-19, nie ma też odpowiedzi, jak będzie wyglądało uczestnictwo brytyjskich przedstawicieli w europejskich radach zakładowych w poszczególnych przedsiębiorstwach.
Po dyskusji przyjęto dokument dot. zaleceń dla członków ERZ w sprawie międzynarodowych spotkań w czasie kryzysu COVID-19. Dokument podkreśla, że w dobie kryzysu Covid -19 prawo do informacji, konsultacji i udziału w podejmowaniu decyzji mogących mieć wpływ na miejsca pracy i dochody pracowników, są teraz ważniejsze, niż kiedykolwiek. Należy dołożyć wszelkich starań, aby nasze prawa były respektowane, i aby spotkania ERZ nie były odwoływane pod pretekstem sytuacji zdrowotnej.
Przedstawiono sytuację gospodarczą Europy spowodowaną m. in. Covid – 19, najbardziej ucierpiały sektory motoryzacyjny, lotniczy, metalurgiczny i tekstylny. IndustriAll zwrócił się do Unii Europejskiej o specjalne wzmocnienie tych branż i przedstawienie harmonogramu działań.

Przedstawiono sytuację:
General Electric – szczególnie trudną w dziale Energy i Renewable. To wynik Zielonego Ładu. GE podjęło decyzję o ograniczeniach produkcji i zaprzestaniu niektórych produkcji, GE będzie wycofywał się z gazu, węgla i sektora atomowego. Konsekwencje będą znaczące. 23.10.2020 po południu odbyło się spotkanie IndustriAll z przedstawicielami GE, na którym miały być omawiać plany koncernu, spodziewane zwolnienia, a także obowiązek konsultacji ERZ.
Arcelor Mittal – trudna sytuacja Europie. ERZ nie jest informowane i brak jest jakichkolwiek konsultacji. Bardzo poważne problemy w Polsce – zamykana jest część surowcowa oddziału AMP w Krakowie, co było przedmiotem dyskusji podczas Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego STEEL. Przedstawiciele z Polski zażądali rozmów. W ciągu dwóch tygodni powinno dojść do spotkania z przedstawicielami Europejskiej Rady.
Liberty House i Liberty Steel w Europie prowadzą agresywną strategię, żeby nabywać duże spółki stalowe. IndustriAll zamierza zająć w tej sprawie stanowisko i będzie się kontaktować z przedstawicielami pracowników.

Poinformowano też o fuzji FIAT i PSA – posiedzenie ERZ planowane jest na przełomie XI i XII.

IndustriAll chce powrócić do rozmów z Unią Europejską na temat płacy minimalnej, dekarbonizacji.

Dyskutowano również nt. walki o przestrzeganie i egzekwowanie prawa do konsultacji i informacji. Chodzi o przypomnienie koncernom, iż prawo to musi być przestrzegane. IndustriAll zamierza opracować podręcznik pomocny w poruszaniu się w procesach restrukturyzacji. ETUI przygotowuje podręcznik dot. możliwych kroków prawnych dla egzekwowaniaprzed sądem praw związkowych i europejskich rad zakładowych. Postanowiono również o konieczności poprawy komunikacji w ramach industriAll Europe.

Podjęta została Petycja – Więcej Demokracji w Pracy to konieczność.

W Petycji tej zawarto wezwania:
1. Instytucji europejskich i krajowych do działania w celu zapewnienia przestrzegania praw pracowników w procesach restrukturyzacji we wszystkich miejscach pracy.
2. Komisji Europejskiej do zwrócenia uwagi rządów europejskich na tę kwestię
3. Rządów europejskich do przedstawienia niezbędnych działań w celu zapewnienia przestrzegania praw pracowników do informacji i konsultacji w miejscu pracy, zarówno na szczeblu krajowym, jak i ponadnarodowym, w celu zagwarantowania dostępu do terminowych i skutecznych środków zaradczych dla pracowników i ich przedstawicieli, a także odstraszających sankcji w przypadku naruszenia praw pracowników do informacji i konsultacji.

Małgorzata Calińska – Mayer
Członek CPC IndustriAll European