Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Pikieta pracowników Huty Pokój

Ok. 300 osób uczestniczyło w pikiecie, która odbyła się 30 lipca przed siedzibą Grupy Kapitałowej Węglokoks w Katowicach. Akcję zorganizowały związki zawodowe działające w należącej do Grupy Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej. Protestujący domagali się gwarancji dotyczących utrzymania produkcji w hucie.

Protestujący mówili, że z każdym dniem sytuacja Huty Pokój jest trudniejsza. Zwracali uwagę, że zarząd Węglokoksu ogranicza zakup wsadu, mimo że zakład cały czas otrzymuje zamówienia i posiada moce produkcyjne potrzebne do ich realizacji.

Biorący udział w pikiecie przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ Solidarność Andrzej Karol podkreślił, że trudna sytuacja, w jakiej znalazła się huta, nie jest winą pracowników. – Ktoś za to powinien odpowiedzieć. Przecież nie wy. Wy przychodziliście do pracy, żeby pracować. Teraz jest czas, w którym musicie się upomnieć o swoją hutę. Nie możecie pozwolić na zamknięcie zakładu i utratę miejsc pracy – mówił Andrzej Karol.

Związkowcy przekazali zarządowi Węglokoksu petycję, w której domagają się podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, umożliwiających funkcjonowanie i dalszy rozwój zakładu. Do protestujących wyszedł prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek. Zapewnił, że do piątku, czyli do 2 sierpnia wypracowane zostanie porozumienie gwarantujące utrzymanie produkcji w Hucie Pokój.

W Hucie Pokój oraz w spółce Huta Pokój Konstrukcje, której przyszłość zdaniem związkowców, także jest zagrożona, zatrudnionych jest blisko 800 osób.

aga

źródło: www.solidarnosckatowice.pl