Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Partnerzy społeczni walczą o przyszłość europejskiego przemysłu samochodowego

W liście otwartym opublikowanym na początku września 2023 r. związki zawodowe, przemysł i pracodawcy wezwały Komisję Europejską do przyspieszenia transformacji europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i poprawy jego konkurencyjności.

Współautorem pisma ze strony związkowej jest federacja IndustriAll Europe, której członkiem jest m.in. Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność’ reprezentujący polskich pracowników tej branży. Zostało ono skierowane do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji; Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczącego wykonawczego oraz Thierry Bretona, komisarza ds. rynku wewnętrznego. Sygnatariusze na wstępie zaznaczyli, że reprezentują szerokie spektrum motoryzacyjnego łańcucha wartości i są zaangażowani w kształtowanie zielonej i cyfrowej transformacji. Jednocześnie ostrzegli, że dalsze zwlekanie z działaniami odnoszącymi się do dekarbonizacji tej branży grozi opóźnieniami, które nieuchronnie osłabią transformację i konkurencyjność europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Zagrozi to również zatrudnieniu w branży, która generuje ponad 13 milionów miejsc pracy w UE. Sygnatariusze listu oczekują, że Komisja Europejska pilnie ustanowi solidne ramy zarządzania tymi wyzwaniami i nadać priorytet sześciu kluczowym działaniom. Treść listu dostępna jest https://news.industriall-europe.eu/Article/940

Autorzy listu podkreślają, że kluczowe znaczenie w strategii przemysłowej będzie miało zapewnienie niezawodnych i atrakcyjnych kosztowo źródeł energii. Jednocześnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dokonania zielonej transformacji w transporcie, apelują o wsparcie instytucjonalne i finansowe Komisji Europejskiej dla stworzenia europejskiego łańcucha dostaw komponentów mobilności niskoemisyjnej, zmniejszając tym samym uzależnienie Europy od importu z krajów trzecich, jak również przypominają o wkomponowaniu założeń strategii wodorowej w kontekście całości przyszłych działań.

Jako najpoważniejsze przeszkody dla transformacji wskazano rozdrobnienie regulacji w poszczególnych państwach UE, co tworzy w sektorze nastrój braku stabilności i przewidywalności, a który jednocześnie podważa inwestycje i osłabia popyt rynkowy. Dlatego sygnatariusze zwracają się do KE aby stworzyła warunki legislacyjne do dokończenia budowy jednolitej infrastruktury ładowania i tankowania samochodów niskoemisyjnych, a także usunęła bariery dla handlu transgranicznego.

Mocno akcentowany jest również w liście społeczny wymiar transformacji. UE musi zrobić wszystko co możliwe aby proces przeobrażeń przebiegał w atmosferze dialogu społecznego, z poszanowaniem interesów ekonomicznych mieszkańców regionów, w których lokalne społeczności są uzależnione od branży automotive. Dlatego tak ważna będzie kwestia zdobywania nowych umiejętności cyfrowych przez pracowników. Wśród autorów listu istnieje mocne przeświadczenie, że tylko idąc tą ścieżką, można utrzymać społeczne poparcie dla zakładanych zmian. Mają również nadzieję, że ta świadomość będzie towarzyszyła decyzjom unijnych decydentów.

„W pełni popieramy postulaty, które zostały sformułowane w liście” – mówi Grzegorz Pietrzykowski, przewodniczący Sekretariatu Metalowców. Zresztą te kwestie są na bieżąco omawiane na spotkaniach gremiów związkowych reprezentujących branże przemysłowe w których biorą udział przedstawiciele Sekretariatu. Uważamy, że to już jest naprawdę ostatni dzwonek aby Komisja Europejska opracowała spójną, europejską strategię przemysłową, w której poczesne miejsce znalazłoby się dla branży automotive. Niestety, Chiny i Ameryka odjeżdżają Europie w coraz szybszym tempie. Zmian technologicznych nie da się zatrzymać i Unia Europejska powinna na to odpowiedzieć. W Polsce branża motoryzacyjna jest jednym z największych pracodawców, nasz kraj jest 5-6 producentem samochodów w Europie, dlatego temat jest dla nas szczególnie ważny i musimy angażować się w promowanie działań, o których piszą autorzy listu.” – kończy Grzegorz Pietrzykowski.

Autor: Przemysław Pytel
fot. workman manufacturing in a car factory

https://www.tysol.pl